Welke regionale informatie over de woningmarkt is er?

Er is informatie over inwoners, woonkernen, bebouwing, bedrijfsvestigingen, vastgoed en nog veel meer, in provincies, gemeenten, COROP-gebieden, stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties.