Waarom bestaan er verschillende cijfers over de uitstoot van kooldioxide (CO2)?

Over de uitstoot van kooldioxide zijn verschillende cijfers in omloop afhankelijk van het doel waarvoor zij berekend zijn. Het CBS publiceert in StatLine cijfers over de uitstoot als:

  • feitelijke emissie (Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen)
  • IPCC-emissie (Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften)
  • NAMEA-emissie (Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen)

Naast deze drie verschillende cijfers kan de uitstoot van kooldioxide nog op twee andere wijzen worden berekend (‘IPCC-emissie, temperatuur gecorrigeerd’ en ‘Emissie volgens Klimaatverdrag’).
Wanneer welk cijfer wordt gebruikt, wordt uitgelegd in CO2-emissies verklaard, 1990-2017 door het Compendium voor de Leefomgeving.