Waarom heeft het CBS zo weinig gegevens per wijk of buurt?

De gegevens die gepubliceerd worden per wijk of buurt, komen over het algemeen uit volledige registers (zoals de Gemeentelijke Basisadministratie voor het aantal inwoners en huishoudens). Gegevens die het CBS verzamelt door middel van een steekproef, hebben niet altijd genoeg waarnemingen per buurt. Bij zo’n steekproef kloppen de gemiddelden wel voor heel Nederland, maar voor afzonderlijke buurten (met bijvoorbeeld veel jonge, oude, rijke of arme gezinnen) kunnen zij een verkeerd beeld geven. Per gemeente kunnen er meer variabelen gepubliceerd worden in de Regionale Kerncijfers Nederland.