Gebruiken zzp’ers netwerken of andere zzp'ers?

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inleen/inhuur van personeel. In 2023 gaf 74 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan wel eens samen te werken met andere zelfstandigen; 31 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft 22 procent in de voorafgaande twaalf maanden personeel ingeleend of ingehuurd. Meestal gaat het daarbij om andere zelfstandigen.

Samenwerken en inleen door zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2023
 Percentage (%)
Inleen/inhuur personeel in
voorgaande 12 maanden
Ja, vaak5,6
Ja, soms16,2
Nee78,2
Samenwerken met
andere zelfstandigen
Altijd7,8
Vaak23,4
Soms42,3
Nooit26,5
Bron: CBS, TNO