Gebruiken zzp’ers netwerken of andere zzp'ers?

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inleen/inhuur van personeel. In 2019 gaf 76 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan wel eens samen te werken met andere zelfstandigen; 31 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft 23 procent in de voorafgaande twaalf maanden personeel ingeleend of ingehuurd. Meestal gaat het daarbij om andere zelfstandigen.

Samenwerken en inleen door zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2019
 Percentage (%)
Samenwerken met
andere zelfstandigen
Nooit24,1
Soms44,9
Vaak23,7
Altijd7,3
Inleen/inhuur personeel
in voorafgaande
12 maanden
Ja, vaak6,3
Ja, soms16,7
Nee77
Bron: CBS, TNO