Gebruiken zzp’ers netwerken of andere zzp'ers?

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inleen/inhuur van personeel. In 2017 gaf 77 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan wel eens samen te werken met andere zelfstandigen; 30 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft bijna een kwart in de afgelopen twaalf maanden personeel ingeleend of ingehuurd. Meestal gaat het daarbij om andere zelfstandigen.

Samenwerken en inleen door zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2017 (%)
 Percentage
Samenwerken met andere zelfstandigen Nooit22,7
Samenwerken met andere zelfstandigen Soms47,6
Samenwerken met andere zelfstandigen Vaak23,3
Samenwerken met andere zelfstandigen Altijd6,4
Inleen/inhuur van personeel in afgelopen 12 maanden Ja, vaak5,4
Inleen/inhuur van personeel in afgelopen 12 maanden Ja, soms18,5
Inleen/inhuur van personeel in afgelopen 12 maanden Nee76,1
Bron: CBS, TNO