Gebruiken zzp’ers netwerken of andere zzp'ers?

Voor zelfstandig ondernemers zonder personeel – de grootste groep zzp’ers – geeft de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO informatie over samenwerking met andere zelfstandigen en over inleen/inhuur van personeel. In 2017 gaf 77 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan wel eens samen te werken met andere zelfstandigen; 30 procent doet dat vaak of altijd. Ook heeft bijna een kwart in de afgelopen twaalf maanden personeel ingeleend of ingehuurd. Meestal gaat het daarbij om andere zelfstandigen.

Samenwerken en inleen door zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2017 (%)
Categorie 1Categorie 2Percentage
Samenwerken met andere zelfstandigenNooit22,7
Soms47,6
Vaak23,3
Altijd6,4
Inleen/inhuur van personeel in afgelopen 12 maandenJa, vaak5,4
Ja, soms18,5
Nee76,1
Bron: CBS, TNO