Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?

Als een holding of beheermaatschappij is aangeschreven dan is het de bedoeling dat, voor alle (werk)maatschappijen (de verkopende juridische eenheden) die onder deze holding of beheermaatschappij vallen, wordt opgegeven.
Mogelijk ontvangt u initieel inlogcodes voor meerdere (werk)maatschappijen. Indien u dit wenst, kunt u voor meerdere (werk)maatschappijen tegelijk opgeven. Hiervoor stuurt u een e-mail naar nieuwbouwkoopwoningen@cbs.nl (onder vermelding van het 10-cijferige correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de namen en adresgegevens van de andere (werk)maatschappijen inclusief de door ons verstrekte correspondentienummers.