Wat doen jullie met mijn gegevens?

De Nederlandse wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding geanalyseerd, geanonimiseerd en verwerkt tot algemene economische statistieken. Het gaat dan om informatie over bedrijfstakken, maar ook bijvoorbeeld de groei van de Nederlandse economie. Uit de statistische informatie die wij publiceren en die andere partijen voor onderzoek gebruiken zijn geen herkenbare gegevens van afzonderlijke bedrijven of instellingen af te leiden. Geen enkele andere instelling heeft verder toegang tot de gegevens die wij bij bedrijven verzamelen. Wij gebruiken daarbij goed beveiligde informatiesystemen.