Onder welke kostengroep vallen de representatiekosten?

De beantwoording hangt sterk af van wat een waterschap precies onder representatiekosten verstaat.

Als daaronder wordt verstaan "bloemen en planten", "overige zaken ter verfraaiing van dienstvertrekken", "geschenken, prijzen, medailles" etc. hoort dat onder kostensoort 3.2. In dat geval gaat het om aankoop van goederen voor gebruik/verbruik binnen productieprocessen.

Als de representatiekosten echter vooral vervoerskosten van personen (reis- en verblijfkosten dienstreizen), kosten accommodaties (kosten voor organiseren van vergaderingen/cursussen/congressen/tentoonstellingen, overnachtingen) etc. betreffen, gaat het veeleer om dienstverlening. In dat geval adviseren wij om representatiekosten op te nemen onder code 3.10 (overige diensten door derden). Indien beide soorten uitgaven tot de representatiekosten behoren, kan worden volstaan met een toedeling naar zwaartepunt aan kostensoort 3.2 of 3.10.