Ik wil wel gegevens aan het CBS verstrekken, maar alleen als ik de onkosten vergoed krijg. Kan dat?

Nee, dat is niet mogelijk. Op grond van artikel 33, vierde lid, CBS-wet is de Directeur-Generaal van de Statistiek bevoegd te vragen om de gegevens kosteloos te verstrekken. Of op grond van art. 38b CBS-wet, indien het gevraagde gegevens betreft over goederenverkeer tussen EU-lidstaten.