Samenwerking CBS en DNB

© ANP

Het CBS en De Nederlandsche Bank (DNB) werken samen aan de vergroting van de kwaliteit en consistentie van cijfers over de Nederlandse economie. De focus ligt daarbij op de betalingsbalans en de nationale rekeningen.

Het CBS en DNB zetten hiervoor een nieuwe gezamenlijke keten op voor macro-economische statistieken. Daarbij gaan beide instituten optimaal gebruik maken van elkaars expertise.

Met deze intensieve samenwerking spelen het CBS en DNB in op de toenemende vraag naar statistische informatie over de Nederlandse financiële sector en naar eenduidige informatie over de financiële relaties van Nederland met het buitenland. De consistentie van cijfers over de Nederlandse economie wordt vergroot.

Samen kunnen het CBS en DNB beter inspelen op een veranderend landschap. Door de verdere mondialisering zal de complexiteit in verzamelen, verwerken en interpreteren van data alleen maar toenemen. Met de samenwerking zijn we nog beter toegerust op een veranderend speelveld. Voor de gebruikers van de data kunnen we de statistiekvoorziening zo goed mogelijk aan laten sluiten bij relevante actuele economische ontwikkelingen en trends.

Het CBS blijft verantwoordelijk voor de Nationale Rekeningen en neemt de niet-financiële sectoren waar. DNB wordt verantwoordelijk voor de waarneming van de financiële sectoren, de effectenstatistieken en het opstellen van de Nederlandse betalingsbalans en de internationale investeringspositie.

Recente artikelen