Welke cijfers publiceert het CBS over sociale zekerheid?

StatLine, de database van het CBS, bevat cijfers over uitkeringen en over personen met uitkeringen.
De tabel Sociale zekerheid; kerncijfers, uitkeringen naar uitkeringssoort geeft een actueel overzicht van de belangrijkste statistische cijfers over de sociale zekerheid. Deze cijfers hebben betrekking op uitkeringen van arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, bijstand, ouderen, nabestaanden en kinderbijslag (de volksverzekeringen AOW, Anw en AKW). Naast tabellen over de verschillende uitkeringssoorten zijn er ook tabellen over personen met uitkeringen.
Achtergrondinformatie over sociale zekerheid vind je op de website van het CBS.