Kan het dat er bij de geconsolideerde bedrijven ook bedrijven staan met een andere activiteit?

Het is inderdaad mogelijk dat de lijst met geconsolideerde bedrijven waarover u moet opgeven ook bedrijven bevat met een andere activiteit dan in de titel van de vragenlijst genoemd. Het CBS maakt gebruik van de gegevens over eigendomsverhoudingen van de Belastingdienst. Voor bedrijven die bijvoorbeeld uit meerdere besloten vennootschappen of vennootschappen onder firma bestaan kan dit invloed hebben op het invullen van bepaalde onderzoeken van het CBS.