Wat kan ik vinden onder dit thema?

Naast de meest actuele cijfers en analyses over de binnen het CBS beschikbare macro-economische indicatoren, wordt er op deze pagina ook aandacht besteed aan meso-economische variabelen op bedrijfstak of sectorniveau. Daarnaast is er ruimte voor publicaties en statistieken over milieurekeningen en regionale rekeningen. Op deze thema-pagina zijn tevens alle in boekvorm uitgebrachte macro-economische publicaties te downloaden. Ten slotte zijn op deze themapagina ook cijfers over de financiële markten te vinden.