Waarom voert het CBS de Barometer uit?

Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS verzocht om de Barometer Culturele Diversiteit per 1 juli 2020 beschikbaar te stellen. Dit instrument kan organisaties helpen bij het ontwikkelen en monitoren van hun diversiteitsbeleid. In deze Kamerbrief staat de aankondiging van het beschikbaar stellen van de Barometer als ‘onmisbare schakel naar meer op feiten gebaseerd diversiteitsbeleid’.