Waarom voert het CBS de Barometer uit?

Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS verzocht om de Barometer per 1 juli 2020 beschikbaar te stellen. De minister heeft dit in een Kamerbrief verder toegelicht aan de Tweede Kamer.