Codelijsten IHG

© © Marcel Kusch/dpa/Corbis

De goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De GN is een 8-cijferige indeling. De jaarlijkse veranderingen vloeien voort uit aanpassingen die zowel voor de Douane als voor de statistiek nodig zijn.

Bij het maken van uw eigen sjabloon/sjablonen voor het samenstellen van opgaven voor Internationale Handel in Goederen heeft u codelijsten nodig. Hoe u met de codelijsten te werk moet gaan, staat in de Handleiding Statistiekopgave IHG 2024 beschreven. Enkele codelijsten staan hier ook al in. De overige codelijsten vindt u op deze pagina.

Codelijsten 2024

Codelijsten en handleiding 2023