Welke personeelsgegevens dient een organisatie aan het CBS te leveren?

De hangt af van de gekozen variant:

1. ‘algemeen’. een organisatie levert geen personeelsgegevens aan het CBS. Een organisatie hoeft alleen één of meerdere loonheffingennummer(s) van hun organisatie aan het CBS te leveren. Op basis hiervan leidt het CBS de werknemers af uit werknemersgegevens die al bij het CBS aanwezig zijn via de de Polisadministratie op basis van artikel 3 en 33-35 van de CBS-wet.

2. ‘ingezoomd’. Een organisatie levert via een beveiligd uploadportaal werknemersgegevens uit het eigen personeelsbestand aan het CBS. Dit betreft gegevens die gebruikt worden als identificatiesleutel (zie Welke gegevens lever ik aan het CBS als identificatiegegevens voor de ‘ingezoomde’ Barometer?) en gegevens over subgroepen waarvoor de verdeling naar herkomstland bepaald wordt (bijvoorbeeld organisatieonderdeel en functiegroep) (zie Op welke subgroepen kan ik inzoomen bij de ‘ingezoomde’ Barometer?).