Welke personeelsgegevens dient een organisatie aan het CBS te leveren?

Dat hangt af van welke variant van de Barometer Culturele Diversiteit de organisatie kiest:

  1. algemene’ variant: een organisatie levert geen personeelsgegevens aan het CBS. Een organisatie hoeft alleen één of meerdere loonheffingennummer(s) van hun organisatie aan het CBS te leveren. Op basis hiervan leidt het CBS de werknemers af uit werknemersgegevens die al bij het CBS aanwezig zijn via de Polisadministratie op basis van artikel 3 en 33-35 van de CBS-wet.
  2. ingezoomde’ variant: een organisatie levert via een beveiligd uploadportaal werknemersgegevens uit het eigen personeelsbestand aan het CBS. Dit betreft gegevens die gebruikt worden als identificatiesleutel (zie ‘Welke gegevens moet een organisatie aan het CBS leveren als identificatiegegevens voor de ingezoomde Barometer?’) én gegevens over subgroepen waarvoor de verdeling naar herkomstland bepaald wordt (zie ‘Welke subgroepen/uitsplitsingen zijn mogelijk bij de ingezoomde variant van de Barometer?’).