Welke personeelsgegevens dient een organisatie aan het CBS te leveren?

De hangt af van de gekozen variant:

1. ‘algemeen’. Een organisatie hoeft alleen hun loonheffingsnummer(s) aan het CBS te leveren. Op basis hiervan leidt het CBS de werknemers af uit gegevens die al bij het CBS aanwezig zijn via de Polisadministratie op basis van artikel 3 en 33-35 van de CBS-wet.

2. ‘ingezoomd’. Een organisatie levert via een beveiligd uploadportaal werknemersgegevens uit het eigen personeelsbestand aan het CBS. Dit betreft gegevens die gebruikt worden als identificatiesleutel en gegevens over subgroepen waarvoor de migratieachtergrondverdeling bepaald wordt (bijvoorbeeld organisatieonderdeel en functiegroep).