Waarom verschillen de cijfers over de internationale goederenhandel van het CBS en die van Eurostat?

Eurostat publiceert cijfers over de internationale goederenhandel inclusief de ‘quasi-doorvoer’.
‘Quasi-doorvoer’ zijn goederen die Nederland binnenkomen en in (vrijwel) onbewerkte staat Nederland zullen uitgaan. Een Nederlands ingezetene wordt op geen enkel moment eigenaar van de goederen. Daarnaast moet er nog een van de volgende administratieve handelingen gebeuren in Nederland, wil er sprake zijn van quasi-doorvoer:

  • de goederen buiten de EU worden bij aankomst in Nederland vrijgemaakt;
  • de goederen verlaten Nederland en de EU én er wordt door de douane een uitvoerdocument opgemaakt;
  • de internationale goederen worden in Nederland minimaal een dag opgeslagen. Hierdoor wordt de eigenaar btw-plichtig en moet hij zich laten registreren voor de btw.

Voor Eurostat is het van belang dat de goederen zijn ingeklaard bij de douane. Hierdoor komen ze in het vrije verkeer van de Europese Unie. De Nederlandse handelscijfers die Eurostat publiceert, zijn daarom hoger dan de cijfers (zonder ‘quasi-doorvoer’) die het CBS publiceert.