Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan één van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe we werken? Kijk op de pagina: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur voor informatie over persoonlijke vraaggesprekken aan huis.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland
 2. Basisregistratie Personen
 3. Belevingen
 4. CBS Onderweg in Nederland app
 5. Enquête Beroepsbevolking
 6. Gezondheidsonderzoek
 7. Grenzeloos Studeren
 8. Imago-onderzoek CBS
 9. Internetgebruik en computers
 10. Klanttevredenheidsonderzoek
 11. Leefsituatie
 12. Leefstijlmonitor
 13. Leven
 14. Maatschappelijke Diensttijd
 15. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 16. Nederland in Beeld
 17. Nederland in Beeld Vervolg
 18. Omnibusenquête
 19. Onderweg in Nederland
 20. Onderwijsenquête
 21. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 22. Onderzoek consumentenvertrouwen
 23. Online Veiligheid
 24. Persoonlijke veiligheid
 25. Seksuele Gezondheid in Nederland
 26. Sociale Samenhang
 27. Test app CBS Onderweg in Nederland
 28. Tijdsbesteding
 29. Vakanties en Reizen
 30. Veiligheidsmonitor
 31. Veranderend Nederland
 32. Vrije Tijd
 33. Werk
 34. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 35. Werkonderzoek
 36. Woon Onderzoek Nederland
 37. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 38. Zorggebruik