Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan een van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe we werken? Kijk op de pagina: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur voor informatie over persoonlijke vraaggesprekken aan huis.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland
 2. Basisregistratie Personen
 3. Belevingen
 4. CBS Onderweg in Nederland app
 5. Enquête Beroepsbevolking
 6. Gezondheidsonderzoek
 7. Grenzeloos Studeren
 8. Imago-onderzoek CBS
 9. Internetgebruik en computers
 10. Klanttevredenheidsonderzoek
 11. Leefsituatie
 12. Leefsituatie Jongeren
 13. Leefstijlmonitor
 14. Leren
 15. Leven
 16. Maatschappelijke Diensttijd
 17. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 18. Nederland in Beeld
 19. Nederland in Beeld Vervolg
 20. Nederland Vandaag
 21. Omnibusenquête
 22. Onderweg in Nederland
 23. Onderwijsenquête
 24. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 25. Onderzoek consumentenvertrouwen
 26. Online Veiligheid
 27. Persoonlijke veiligheid
 28. Seksuele Gezondheid in Nederland
 29. Sociale Samenhang
 30. Test app CBS Onderweg in Nederland
 31. Tijdsbesteding
 32. Vakanties en Reizen
 33. Veiligheidsmonitor
 34. Veranderend Nederland
 35. Vrije Tijd
 36. Werk
 37. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 38. Werkonderzoek
 39. Woon Onderzoek Nederland
 40. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 41. Zorggebruik