Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan een van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe wij werken als wij u bellen of bezoeken? Kijk dan op: Het CBS belt of bezoekt u nooit zomaar.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland
 2. Basisregistratie Personen
 3. Belevingen
 4. Beweegmeteronderzoek
 5. Gezondheidsenquête
 6. Grenzeloos Studeren
 7. Imago-onderzoek CBS
 8. Internetgebruik
 9. Klanttevredenheidsonderzoek
 10. Leefsituatie
 11. Leefsituatie Jongeren
 12. Leefstijlmonitor
 13. Leren
 14. Leven
 15. Maatschappelijke Diensttijd
 16. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 17. Nederland in Beeld
 18. Nederland in Beeld Vervolg
 19. Nederland Vandaag
 20. Nieuwe manieren van meten
 21. Omnibusenquête
 22. Onderweg in Nederland
 23. Onderwijsenquête
 24. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 25. Onderzoek Consumentenvertrouwen
 26. Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
 27. Online Veiligheid
 28. Persoonlijke Veiligheid
 29. Seksuele Gezondheid in Nederland
 30. Sociale Samenhang
 31. Tijdsbesteding
 32. Vakanties en Reizen
 33. Veiligheidsmonitor
 34. Veranderend Nederland
 35. Vrije Tijd
 36. Werk
 37. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 38. Werkbeleving Zorg en Welzijn zzp’er
 39. Werkonderzoek
 40. Woononderzoek Nederland
 41. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 42. Zorggebruik