Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan een van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe wij werken als wij u bellen of bezoeken? Kijk dan op: Het CBS belt of bezoekt u nooit zomaar.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland
 2. Basisregistratie Personen
 3. Belevingen
 4. Beweegmeteronderzoek
 5. CAPI-meertaligheidsexperime
 6. Gezondheidsenquête
 7. Grenzeloos Studeren
 8. Imago-onderzoek CBS
 9. Internetgebruik
 10. Klanttevredenheidsonderzoek
 11. Leefsituatie
 12. Leefsituatie Jongeren
 13. Leefstijlmonitor
 14. Leren
 15. Leven
 16. Maatschappelijke Diensttijd
 17. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 18. Nederland in Beeld
 19. Nederland in Beeld Vervolg
 20. Nederland Vandaag
 21. Nieuwe manieren van meten
 22. Omnibusenquête
 23. Onderweg in Nederland
 24. Onderwijsenquête
 25. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 26. Onderzoek Consumentenvertrouwen
 27. Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
 28. Online Veiligheid
 29. Persoonlijke Veiligheid
 30. Seksuele Gezondheid in Nederland
 31. Sociale Samenhang
 32. Tijdsbesteding
 33. Vakanties en Reizen
 34. Veiligheidsmonitor
 35. Veranderend Nederland
 36. Vrije Tijd
 37. Werk
 38. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 39. Werkbeleving Zorg en Welzijn zzp’er
 40. Werkonderzoek
 41. Woononderzoek Nederland
 42. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 43. Zorggebruik