Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan één van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe we werken? Kijk op de pagina: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur voor informatie over persoonlijke vraaggesprekken aan huis.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Basisregistratie Personen
 2. Belevingen
 3. Enquête Beroepsbevolking
 4. Gezondheidsonderzoek
 5. Grenzeloos Studeren
 6. Imago-onderzoek CBS
 7. Internetgebruik en computers
 8. Klanttevredenheidsonderzoek
 9. Leefsituatie
 10. Leefstijlmonitor
 11. Leven
 12. Maatschappelijke Diensttijd
 13. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 14. Nederland in Beeld
 15. Nederland in Beeld Vervolg
 16. Omnibusenquête
 17. Onderweg in Nederland
 18. Onderzoek consumentenvertrouwen
 19. Persoonlijke veiligheid
 20. Schoolverlatersonderzoek
 21. Sociale Samenhang
 22. Sociale Samenhang Heerlen
 23. Tijdsbesteding
 24. Vakanties en Reizen
 25. Veiligheidsmonitor
 26. Veranderend Nederland
 27. Vrije Tijd
 28. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 29. Werkonderzoek
 30. Woon Onderzoek Nederland
 31. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 32. Zorggebruik