Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan één van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe we werken? Kijk op de pagina: Het CBS komt nooit zomaar bij u aan de deur voor informatie over persoonlijke vraaggesprekken aan huis.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland
 2. Basisregistratie Personen
 3. Belevingen
 4. Enquête Beroepsbevolking
 5. Gezondheidsonderzoek
 6. Grenzeloos Studeren
 7. Imago-onderzoek CBS
 8. Internetgebruik en computers
 9. Klanttevredenheidsonderzoek
 10. Leefsituatie
 11. Leefstijlmonitor
 12. Leven
 13. Maatschappelijke Diensttijd
 14. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 15. Nederland in Beeld
 16. Nederland in Beeld Vervolg
 17. Omnibusenquête
 18. Onderweg in Nederland
 19. Onderwijsenquête
 20. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 21. Onderzoek consumentenvertrouwen
 22. Online Veiligheid
 23. Persoonlijke veiligheid
 24. Sociale Samenhang
 25. Sociale Samenhang Heerlen
 26. Tijdsbesteding
 27. Vakanties en Reizen
 28. Veiligheidsmonitor
 29. Veranderend Nederland
 30. Vrije Tijd
 31. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 32. Werkonderzoek
 33. Woon Onderzoek Nederland
 34. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 35. Zorggebruik