Personen

© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Regelmatig vragen we inwoners van Nederland om mee te doen aan een van onze onderzoeken. We doen dit zoveel mogelijk via (online) vragenlijsten en telefonische vraaggesprekken. Ook voeren we persoonlijke vraaggesprekken aan huis. Zo verzamelen we zoveel mogelijk informatie over verschillende mensen en kunnen we betrouwbare cijfers maken.

Wilt u weten hoe wij werken als wij u bellen of bezoeken? Kijk dan op: Het CBS belt of bezoekt u nooit zomaar.

CBS-cijfers zijn onmisbaar voor Nederland. De resultaten van CBS-onderzoeken worden gebruikt voor de Nederlandse samenleving. Om een paar voorbeelden te geven:

- Op basis van het prijspeil dat het CBS bijhoudt, past de Nederlandse overheid bedragen van uitkeringen zoals WW en kinderbijslag aan.
- Hoeveel geld Nederland van Europa krijgt, wordt mede bepaald op basis van CBS-gegevens.
- Moeten er de komende jaren nieuwe huizen gebouwd worden? Is het noodzakelijk om nieuwe wegen aan te leggen? Hoe zorg je ervoor dat er op tijd nieuwe scholen worden gebouwd? De overheid gebruikt CBS-gegevens om dit te bepalen.

Uw antwoord telt!

Lopende onderzoeken

 1. Arbeidskrachtenonderzoek Caribisch Nederland
 2. Basisregistratie Personen
 3. Belevingen
 4. Beweegmeteronderzoek
 5. CBS Onderweg in Nederland app
 6. Enquête Beroepsbevolking
 7. Gezondheidsonderzoek
 8. Grenzeloos Studeren
 9. Imago-onderzoek CBS
 10. Internetgebruik en computers
 11. Klanttevredenheidsonderzoek
 12. Leefsituatie
 13. Leefsituatie Jongeren
 14. Leefstijlmonitor
 15. Leren
 16. Leven
 17. Maatschappelijke Diensttijd
 18. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 19. Nederland in Beeld
 20. Nederland in Beeld Vervolg
 21. Nederland Vandaag
 22. Nieuwe manieren van meten
 23. Omnibusenquête
 24. Onderweg in Nederland
 25. Onderwijsenquête
 26. Onderzoek Beleving Woonomgeving
 27. Onderzoek consumentenvertrouwen
 28. Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
 29. Online Veiligheid
 30. Persoonlijke veiligheid
 31. Seksuele Gezondheid in Nederland
 32. Sociale Samenhang
 33. Test app CBS Onderweg in Nederland
 34. Tijdsbesteding
 35. Vakanties en Reizen
 36. Veiligheidsmonitor
 37. Veranderend Nederland
 38. Vrije Tijd
 39. Werk
 40. Werkbeleving Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 41. Werkbeleving Zorg en Welzijn zzp’er
 42. Werkonderzoek
 43. Woononderzoek Nederland
 44. Zelfstandigen Enquête Arbeid
 45. Zorggebruik