Wat is transitohandel?

Transitohandel is als een bedrijf in Nederland eigenaar wordt van goederen in het buitenland en deze doorverkoopt aan een andere buitenlandse partij zonder dat deze goederen fysiek Nederland binnenkomen.

In de internationaliseringsmonitor, 3e kwartaal 2019 wordt uitvoerig ingegaan op transitohandel, waar hebben we het over?

Cijfers zijn te vinden in de StatLinetabel Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen.