Waar kan ik de akkoordverklaring voor publicatie van verkoopgegevens van industriële producten (Prodcom) naar toe sturen?

De ingevulde akkoordverklaring kan in de retourenvelop verzonden worden naar het CBS. De retourenvelop heeft u ontvangen samen met de akkoordverklaring. Op deze retourenvelop staat het adres reeds vermeld. Mocht u geen retourenvelop hebben ontvangen, dan kunt u de akkoordverklaring per post versturen naar Postbus 24500, 2490 HA Den Haag.
De akkoordverklaring kan ook verzonden worden per e-mail naar prodcom@cbs.nl. Voeg in dat geval een gescande versie van de ondertekende akkoordverklaring (als pdf-bestand) toe als bijlage.