Onder welke kostengroep dient het storten van afvalstoffen verantwoord te worden?

Tot nu toe werden de inkomsten in verband met storten van afvalstoffen geboekt onder de "oude" opbrengstsoort d. Deze is nu gesplitst in 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 en 3.6. Uitleen van personeel (2.2), verkoop grond (3.1), verkoop duurzame goederen (3.2) en verkoop overige goederen (3.3) zijn in dit geval niet aan de orde. Veeleer is sprake van dienstverlening door het waterschap aan derden en is 3.6 de meest passende code. Bij dit antwoord is er van uit gegaan dat met de term"storten van afvalstoffen" wordt bedoeld dat waterschappen dit doen voor anderen en dat het geen boetebetaling voor afvalstortingen betreft.