CBSbot

man loopt door een data service centrum
© Hollandse Hoogte

CBSbot is de naam van een computer programma waarmee het CBS data verzamelt van het internet voor statistiek. Als het CBS uw website heeft bezocht dan zult u de naam “CBSbot” in de log files van uw website tegenkomen.

Werking en identificatie

Het CBS zet CBSbot in voor het verzamelen van data voor de statistiek productie of in een onderzoek waar nieuwe mogelijkheden voor statistiek worden verkend. Indien CBSbot wordt ingezet voor statistiek productie en periodiek aanzienlijke hoeveelheden gegevens worden opgehaald, dan zal het CBS u ook per brief informeren. Gaat het om kleinere aantallen gegevens of verkennend onderzoek, dan inspecteert het CBS een eventueel op uw site aanwezige robots.txt file om te weten welke delen wel en niet bezocht kunnen worden (zie het Robots Exclusion Protocol). Om u in staat te stellen het bezoek van CBSbot te onderscheiden van het bezoek van normale gebruikers, identificeert het CBS zich door middel van de term “CBSbot” als onderdeel van de User-Agent string.

Werking

Het CBS streeft er naar zo min mogelijk belasting te genereren op uw site. Daarom opereert CBSbot bij voorkeur op rustige tijdstippen, vooral ‘s nachts. Daarnaast zal CBSbot alleen die paginaonderdelen ophalen die nodig zijn voor statistiek, meestal geen plaatjes of andere grafische elementen. Ten slotte zullen achtereenvolgende verzoeken worden verstuurd met enige pauze.

Privacy

CBSbot bezoekt alleen delen van het internet die openbaar toegankelijk zijn. Het CBS gaat met de verzamelde data zorgvuldig om volgens de voor het CBS geldende richtlijnen voor bescherming van persoonsgegevens.

Europese richtlijnen:

Het CBS conformeert zich hiermee aan de Europese richtlijnen voor het verzamelen van data van het web voor statistische doeleinden: Europese Web Content Retrieval Guidelines

Vragen? laat het ons weten

Indien u vragen heeft of verzoeken om CBSbot op een bepaalde manier (bv. tijdstip van bezoek of pauze tussen requests) uw site te laten bezoeken of een andere manier van data uitwisseling af te spreken, neem dan contact op met ons via het contactformulier op de CBS website (onderwerp CBSbot).