Wat was de economische groei het afgelopen kwartaal/jaar?

De meest recente cijfers over de economische groei, ofwel de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) zijn te vinden in tabel Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen. In StatLine thema macro-economie – bruto binnenlands product zijn meer tabellen te vinden over het bbp.
Actuele achtergrondinformatie over macro-economische fenomenen worden beschreven in ‘De Nederlandse economie’.
Voor meer nieuws, cijfers en achtergrondinformatie zie pagina Macro-economie.