Hoeveel verdienen zzp'ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers. Het primair jaarinkomen uit werk van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2016 gemiddeld 34 duizend euro. Voor zmp’ers lag dit op 56 duizend euro. Het doorsnee- of mediane inkomen uit werk komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 25 duizend en 45 duizend euro. Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op bijna 57 duizend euro. Daarna volgen de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed en de specialistische zakelijke dienstverlening. Het minst verdienen zzp’ers in de horeca, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige 17 duizend euro of nog lager. Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.  

Mediaan jaarinkomen als zelfstandige1, 2016 (1 000 euro)
 Mediaan inkomen als zelfstandige
Zzp
Bedrijfstakken met hoogste inkomen
Financiële dienstverlening56,9
Verhuur en handel van onroerend goed38,2
Specialistische zakelijke diensten37,5
Totaal25
Bedrijfstakken met laagste inkomen
Horeca17,3
Cultuur, sport en recreatie15,5
Overige dienstverlening10
Zmp
Bedrijfstakken met hoogste inkomen
Gezondheids- en welzijnszorg79,5
Financiële dienstverlening64,5
Specialistische zakelijke diensten59,4
Totaal45,2
Bedrijfstakken met laagste inkomen
Cultuur, sport en recreatie39,1
Horeca31,9
Overige dienstverlening30,2
1exclusief bedrijfstakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers

Noot: exclusief bedrijfstakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel bedrijfsvermogen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen. Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van bijna 19 duizend euro. Voor zmp’ers ligt dit op ruim 74 duizend euro.

Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken. Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw. Het mediane vermogen is hier 330 duizend euro. Het kleinste bedrijfsvermogen is er bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier 8 duizend euro of nog minder.

Mediaan bedrijfsvermogen1, 2016 (1 000 euro)
 Doorsnee vermogen als zelfstandige
Zzp
Bedrijfstakken met grootste vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij332,4
Financiële dienstverlening243,2
Verhuur en handel van onroerend goed61,3
Totaal18,8
Bedrijfstakken met kleinste vermogen
Onderwijs8
Cultuur, sport en recreatie6,8
Overige dienstverlening4,3
Zmp
Bedrijfstakken met grootste vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij441
Financiële dienstverlening190
Industrie141,3
Totaal74,3
Bedrijfstakken met kleinste vermogen
Onderwijs36,6
Horeca27,4
Overige dienstverlening17,8
1exclusief bedrijfstakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers

Noot: exclusief bedrijftakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers