Hoeveel verdienen zzp'ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers. Het jaarinkomen als zelfstandige van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2018 gemiddeld 38 duizend euro. Voor zmp’ers lag dit op 60 duizend euro. Het doorsnee- of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 28 duizend en 49 duizend euro. Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2018.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 61 duizend euro. Daarna volgen de bedrijfstak verhuur van en handel in onroerend goed en de specialistische zakelijke dienstverlening. Het minst verdienen zzp’ers in het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige 18 duizend euro of nog lager. Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.

Mediaan jaarinkomen als zelfstandige1, 2018*
 Mediaan inkomen als zelfstandige (1 000 euro)
Zzp
Bedrijfstakken met hoogste inkomen
Financiële dienstverlening61,3
Verhuur en handel van onroerend goed41,4
Specialistische zakelijke diensten41,3
Totaal28
Bedrijfstakken met laagste inkomen
Onderwijs18,4
Cultuur, sport en recreatie17,1
Overige dienstverlening11,3
Zmp
Bedrijfstakken met hoogste inkomen
Gezondheids- en welzijnszorg83,3
Financiële dienstverlening70,2
Verhuur en handel van onroerend goed64,7
Totaal49,3
Bedrijfstakken met laagste inkomen
Cultuur, sport en recreatie41,9
Horeca35,1
Overige dienstverlening32,9
*voorlopige cijfers 1exclusief bedrijfstakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel bedrijfsvermogen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen. Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 21 duizend euro. Voor zmp’ers ligt dit op 86 duizend euro.

Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken. Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw. Het mediane vermogen is hier 390 duizend euro. Het kleinste bedrijfsvermogen is er bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier 9 duizend euro of minder.

Mediaan bedrijfsvermogen1, 2018*
 Doorsnee vermogen als zelfstandige (1 000 euro)
Zzp
Bedrijfstakken met grootste vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij389,9
Financiële dienstverlening301,8
Verhuur en handel van onroerend goed77,5
Totaal21,4
Bedrijfstakken met kleinste vermogen
Onderwijs9,3
Cultuur, sport en recreatie8,1
Overige dienstverlening5
Zmp
Bedrijfstakken met grootste vermogen
Landbouw, bosbouw en visserij553,1
Financiële dienstverlening245,6
Industrie159,8
Totaal85,7
Bedrijfstakken met kleinste vermogen
Onderwijs41,6
Horeca34
Overige dienstverlening22,2
*voorlopige cijfers 1exclusief bedrijfstakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers