Hoeveel verdienen zzp'ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Zzp’ers verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers. Het jaarinkomen als zelfstandige van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2019 gemiddeld 40,0 duizend euro. Voor zmp’ers lag dit op 63,3 duizend euro. Het doorsnee- of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 29,7 duizend en 51,8 duizend euro. Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige. Dit blijkt uit voorlopige cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2019.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 62,8 duizend euro. Daarna volgen de bedrijfstakken informatie en communicatie en verhuur van en handel in onroerend goed. Het minst verdienen zzp’ers in het onderwijs, de horeca, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige 19,4 duizend euro of minder. Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.

Mediaan jaarinkomen als zelfstandige1), 2019
 Mediaan jaarinkomen (1 000 euro)
Zzp
Bedrijfstakken
met hoogste inkomen
Financiële dienstverlening62,8
Informatie en communicatie43,8
Verhuur en handel
van onroerend goed
43,7
Alle economische activiteiten29,7
Bedrijfstakken met
laagste inkomen
Onderwijs19,4
Horeca18,2
Cultuur, sport en recreatie18,2
Overige dienstverlening12,2
Zmp
Bedrijfstakken met
hoogste inkomen
Gezondheids- en welzijnszorg92,4
Financiële dienstverlening72,0
Verhuur en handel
van onroerend goed
66,4
Alle economische activiteiten51,8
Bedrijfstakken met
laagste inkomen
Landbouw, bosbouw en visserij45,0
Cultuur, sport en recreatie45,0
Horeca35,5
1)Exclusief bedrijfstakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel bedrijfsvermogen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen. Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 22,6 duizend euro. Voor zmp’ers ligt dit op 93,5 duizend euro.

Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken. Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw. Het mediane vermogen is hier 413,6 duizend euro. Het kleinste bedrijfsvermogen is er bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier 10,1 duizend euro of minder.

Mediaan bedrijfsvermogen1), 2019
 Mediaan bedrijfsvermogen (1 000 euro)
Zzp
Bedrijfstakken met
grootste vermogen
Landbouw, bosbouw
en visserij
413,6
Financiële dienstverlening339,0
Verhuur en handel
van onroerend goed
87,4
Alle economische activiteiten22,6
Bedrijfstakken met
kleinste vermogen
Onderwijs10,1
Cultuur, sport
en recreatie
8,8
Overige dienstverlening5,4
Zmp
Bedrijfstakken met
grootste vermogen
Landbouw, bosbouw
en visserij
601,7
Financiële dienstverlening292,5
Verhuur en handel
van onroerend goed
183,2
Alle economische activiteiten93,5
Bedrijfstakken met
kleinste vermogen
Onderwijs46,0
Horeca38,5
Overige dienstverlening23,1
1)Exclusief bedrijfstakken met minder dan 1 000 zzp’ers of zmp’ers