Hoeveel verdienen zzp'ers en hoeveel vermogen hebben ze?

Zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) verdienen gemiddeld minder met hun werk als zelfstandige dan zmp’ers (zelfstandigen met personeel). Het jaarinkomen als zelfstandige van een zzp’er (voor wie het zzp-inkomen het hoofdinkomen is) bedroeg in 2021 gemiddeld 43,7 duizend euro. Voor zmp’ers lag dit op 71,9 duizend euro. Het doorsnee of mediane inkomen als zelfstandige komt voor beide groepen lager uit, respectievelijk 33,1 duizend en 59,5 duizend euro. Dat voor beide groepen het gemiddelde en mediane inkomen relatief ver uit elkaar liggen, geeft aan dat er ook grote verschillen zijn binnen de groepen zzp’ers en zmp’ers in het inkomen dat ze verdienen met hun werk als zelfstandige. Dit blijkt uit cijfers over inkomen en vermogen van zelfstandigen in 2021.

De hoogte van het jaarinkomen hangt met veel factoren samen. Zo is de bedrijfstak van belang. Zzp’ers in de financiële dienstverlening verdienen het meest, het mediane inkomen ligt hier op 64,4 duizend euro. Daarna volgen de bedrijfstakken informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten en verhuur van en handel in onroerend goed. Het minst verdienen zzp’ers in de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie, de horeca, het onderwijs en de overige dienstverlening. In deze bedrijfstakken is het mediane jaarinkomen als zelfstandige niet hoger dan 20 duizend euro. Naast het soort werk spelen ook factoren mee als het aantal gewerkte uren, ervaring en het beroepsniveau.

 

Het runnen van een bedrijf als zelfstandige vergt veelal investering van kapitaal, ofwel bedrijfsvermogen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aankopen van landbouwgrond of het inkopen van voorraden voor een winkel. Met het inkomen dat men verdient, kan men het vermogen ook verder uitbouwen. Zzp’ers beschikken over een mediaan bedrijfsvermogen van 29,5 duizend euro. Voor zmp’ers ligt dit op 120,8 duizend euro.

Evenals bij het inkomen dat zelfstandigen verdienen zijn er ook hier grote verschillen tussen bedrijfstakken. Het grootste bedrijfsvermogen hebben zzp’ers in de landbouw. Het mediane vermogen is hier 470,5 duizend euro. Het kleinste bedrijfsvermogen is er vooral bij zzp’ers in dienstverlenende bedrijfstakken waar kapitaalinvesteringen minder noodzakelijk zijn, zoals het onderwijs, de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening. Het mediane bedrijfsvermogen van zzp’ers bedraagt hier niet meer dan 14 duizend euro.