Publiceert het CBS ook gegevens per gemeente of provincie?

In de Regionale Kerncijfers Nederland (een onderdeel van de statistische databank StatLine) vindt u een grote hoeveelheid gegevens per gemeente. De gegevens in de Regionale Kerncijfers kunt u ook groeperen naar bijvoorbeeld provincie. Ook andere regionale indelingen zijn mogelijk, zoals naar landsdeel en COROP-gebied. De getoonde tabel kunt u naar eigen wensen aanpassen.

Verder publiceert het CBS Gemeente Op Maat. Deze uitgave bevat voor elke gemeente een statistisch overzicht.