Waarom verschillen sommige cijfers van het CBS over kosten van de zorg van die van andere organisaties?

De vele verschillende cijfers over de kosten van zorg hebben bijna altijd te maken met de afbakening: wat wordt wel en niet tot de zorg gerekend. Zo wordt voor internationale vergelijkingen de zorg vaak beperkt tot de gezondheidszorg, en blijft de welzijnszorg buiten beschouwing. Cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beperken zich tot dat deel van de zorg waar de minister in financiële zin rechtstreeks voor verantwoordelijk is, waardoor onder meer zorg verleend in het kader van aanvullende verzekeringen en zorg verleend door provincies en gemeenten buiten beschouwing blijven.

Vanuit de CBS-statistiek Zorgrekeningen kan vrijwel elke afbakening van de zorg gemaakt worden, waarmee ook de aansluiting tussen de verschillende zorgbegrippen inzichtelijk wordt. Verder heeft het CBS de financiering van de zorg inzichtelijk gemaakt in: Stroomschema’s van geldstromen in de zorg.