Welke gegevens lever ik aan het CBS als identificatiegegevens voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

Organisaties leveren voor de ‘ingezoomde’ Barometer de combinatie van de volgende identificatiegegevens:

• geboortejaar,
• geboortemaand,
• geboortedag,
• geslacht,
• postcode (6 digits),
• huisnummer,
• huisnummertoevoeging,
• peildatum.

NB Werknemers die in het buitenland wonen kunnen niet geïdentificeerd worden op basis van deze identificatiegegevens. Dit kan tot vertekening van de uitkomsten leiden.

Overheidsorganisaties die een grondslag hebben om BSN (burgerservicenummer) te leveren aan het CBS, kunnen ook kiezen voor BSN in plaats van bovengenoemde identificatiegegevens. BSN heeft als voordeel dat dit doorgaans tot nauwkeurigere identificatie leidt dan de andere identificatiegegevens. (Vooralsnog blijkt in het geval van BSN hooguit 0,1% van de werknemers niet te identificeren, tegenover hooguit 5% in het geval van de andere identificatiegegevens. Voor deze niet geïdentificeerde werknemers kan het herkomstland niet bepaald worden.) Daardoor vergroot identificatie op basis van BSN de mogelijkheden voor monitoring, aangezien diversiteitscijfers langzaam veranderen (orde van grootte: 1 procentpunt per jaar).

Het is niet nodig BSN te gebruiken; het is aan de organisatie om hierover een afweging te maken. Hierbij is een organisatie verantwoordelijk voor een rechtmatige gegevenslevering aan het CBS en transparantie hierover richting hun werknemers.