Welke gegevens lever ik aan het CBS als identificatiegegevens voor de ‘ingezoomde’ Barometer?

Organisaties leveren voor de ‘ingezoomde’ Barometer de combinatie van de volgende data als identificatiesleutel:

• geboortejaar,
• geboortemaand,
• geboortedag,
• geslacht,
• postcode (6 digits),
• huisnummer,
• huisnummertoevoeging,
• peildatum.

NB Werknemers die in het buitenland wonen kunnen niet gekoppeld worden op basis van deze koppelsleutel. Dit kan een lichte vertekening in de cijfers opleveren.

Overheidsorganisaties die een grondslag hebben om bsn (burgerservicenummer) te leveren, kunnen ook kiezen voor bsn als koppelsleutel in plaats van bovengenoemde. Het is niet nodig bsn te gebruiken en aan de organisatie om hierover een afweging te maken. Hierbij is een organisatie verantwoordelijk voor een rechtmatige datalevering aan het CBS en transparantie hierover richting hun werknemers. De koppeling op bsn heeft als voordeel dat dit doorgaans nauwkeuriger is dan de koppeling op de andere koppelsleutel (orde van grootte: in het geval van bsn blijkt vooralsnog voor hooguit 0,1% van de medewerkers de migratieachtergrond niet te bepalen, tegenover hooguit 5% in het geval van de andere koppelsleutel). Daardoor vergroot een koppeling op basis van bsn de mogelijkheden voor monitoring, aangezien diversiteitscijfers langzaam veranderen (orde van grootte: 1 procentpunt per jaar).