Heeft de overheid de Barometer bedoeld om organisaties of vervolgacties te monitoren?

Nee. Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt het CBS de Barometer Culturele Diversiteit aan. SZW ziet de Barometer als ‘onmisbare schakel naar meer op feiten gebaseerd diversiteitsbeleid’ (zie deze Kamerbrief). Het doel van de Barometer is het faciliteren van organisaties om meer inzicht te kunnen krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand. SZW gebruikt deze informatie niet om de diversiteit wat betreft herkomst in organisaties te monitoren. Het CBS publiceert, in lijn met het standaard publicatiebeleid, de resultaten van het onderzoek op de CBS-website inclusief de naam van de organisatie. Hierdoor is informatie over (de ontwikkeling van) culturele diversiteit binnen organisaties wel openbaar.