Waarom moet ik, ondanks de samenwerking met Belastingdienst, toch nog gegevens aan het CBS leveren?

We doen ons best om de benodigde informatie zoveel mogelijk uit beschikbare overheidsregistraties te halen. Maar het is onvermijdelijk dat het CBS toch nog actuele gegevens bij u moet verzamelen. Naast actuele informatie heeft het CBS ook gegevens nodig die niet in registers beschikbaar zijn, zoals onderverdelingen naar producten. We realiseren ons dat juist voor deze informatie u de gegevens vaak op andere plaatsen in uw organisatie moet verzamelen. Dit maakt het invullen van de enquetes waar het deze gegevens betreft mogelijk bewerkelijk. Maar door de vragenlijsten naar één plek binnen uw organisatie te sturen, voorkomt het CBS dat meerdere groepsmaatschappijen benaderd worden voor gegevens die u centraal beschikbaar heeft.