Wanneer moet de informatie aan het CBS worden aangeleverd?

De gegevens aan het CBS dienen binnen 30 dagen na afloop van het kwartaal aan het CBS te worden toegezonden.