Wat is precies R&D?

Research en development (R&D) staat voor ‘onderzoek en ontwikkeling’. Kenmerkend voor R&D is dat in dit onderzoek (research) gestreefd wordt naar oorspronkelijkheid én vernieuwing. R&D is het creatief, systematisch en planmatig zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Ook het strategische en het fundamentele onderzoek, waarbij het verkrijgen van achtergrondkennis en het vergroten van de (puur) wetenschappelijke kennis voorop staat en niet het streven naar direct economisch voordeel of het oplossen van problemen, behoort tot R&D. Verder wordt het (uit)ontwikkelen (development) van ideeën of prototypes tot bruikbare processen en productierijpe producten tot R&D gerekend.

NIET tot R&D wordt gerekend:
-metingen of controles met routinematig karakter en marktonderzoeken;
-scholing en training;
-werkzaamheden in verband met octrooien en licenties;
-het operationeel maken van ingekochte technologie of geavanceerde (productie-)apparatuur;
-het herschrijven van bestaande software en/of klantspecifiek maken van al op de markt gebrachte software;
-industriële vormgeving, tenzij systematisch naar ergonomische verbeteringen wordt gezocht.