Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019

Tabellen behorende bij het gelijknamige ST artikel met gegevens over de selectie (SRMU: tabel 3.2) en samenhang (CDAI: tabel 3.3) van doodsoorzaken in Nederland (2014-2019), uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, vergeleken met vijf andere landen (tabel 3.4).
In de periode 2014-2019 registreerde het CBS 807 305 sterfgevallen met gemiddeld drie doodsoorzaken per overledene. Eén daarvan wordt als onderliggende doodsoorzaak voor de statistiek aangewezen. De tabellen 3.2.1 en 3.2.2 geven de mate waarin een doodsoorzaak in de Doodsoorzakenstatistiek tot uitdrukking komt, uitgedrukt door de zogenaamde SRMU (Standardized Ratio of Multiple to Underlying cause of death). De tabellen 3.3.1 tot en met 3.3.4 geven de statistische associaties weer tussen gerapporteerde doodsoorzaken, middels de zogenaamde CDAI (Cause of Death Association Index). In de tabellen 3.4.2 tot en met 3.4.5 worden de Nederlandse gegevens naast die van vijf andere landen geplaatst (Frankrijk, Israël, Italië, Tsjechië en de Verenigde Staten) die de SRMU en CDAI op dezelfde manier berekenden en daarbij dezelfde standaard populaties gebruikten. De tabellen behoren bij het gelijknamige ST-artikel: “Het meervoudig causaal coderen in internationaal perspectief: een onderzoek naar selectie en samenhang van doodsoorzaken in zes landen” (Harteloh, 2024).