Laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022

(Personen in) huishoudens naar laag inkomen naar kenmerken van het huishouden en de hoofdkostwinner, 2022*

(Personen in) particuliere huishoudens naar lage inkomensgrens naar woonsituatie, aantal verdieners en samenstelling huishouden naar geslacht, geboorteland, leeftijd en onderwijsniveau van de hoofdkostwinner, 2022*.

Bekostigd door: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

* = voorlopige cijfers