Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt, 2021

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen met betrekking tot het woonbeleid naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, en type woningeigenaar per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 6.1:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar samenstelling van het huishouden, 2021

Tabel 6.2:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar leeftijdsklasse hoofdkostwinner, 2021

Tabel 6.3:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar belangrijkste bron van inkomen in het huishouden, 2021

Tabel 6.4:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar samenstelling van het huishouden (beperkt) en leeftijdsklasse hoofdkostwinner (beperkt), 2021

Tabel 6.5:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en aandachtsgroepen 1) naar type woningeigenaar, 2021

Tabel 6.6:
Particuliere huishoudens met inkomen (excl. studentenhuishoudens) en BBSH-groep 1) naar samenstelling van het huishouden (beperkt) en leeftijdsklasse hoofdkostwinner (beperkt), 2021

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).