Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm

Deze tabellen beschrijven per centrumgemeente het onbewerkte aantal cliënten met een Beschermd Wonen (BW) maatwerkarrangement, geteld naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm in het eerste en tweede halfjaar van 2022.

Het doel van het onderzoek is om gemeenten informatie te bieden over de gebruikers van Beschermd Wonen op het niveau van de centrumgemeente. Deze tabellenset is samengesteld op verzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in het kader van de pilot Monitoring beschermd wonen en maatschappelijke opvang, die de VNG samen met het ministerie van VWS uitvoert. Deze tabellen dienen als aanvulling en verdieping op de maatwerktabellenset BW die op 16 januari 2024 zijn geüpdatet.
De maatwerktabel bevat de volgende tabellen:

  • Tabel 1: het onbewerkte (d.w.z. vóór samenvoeging1) aantal cliënten BW geteld naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm in het eerste halfjaar van 2022
  • Tabel 2 het onbewerkte (d.w.z. vóór samenvoeging1) aantal cliënten BW geteld naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm in het tweede halfjaar van 2022.

1 Zie het proces van samenvoegen op de volgende factsheet.

Opdrachtgever: VNG Realisatie.