Werknemers zonder pensioen 2022

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler, uitgesplitst naar kenmerken van de persoon, de partner, het huishouden en de werkgever, 2022.

Deze tabellen omschrijven de omvang van het aantal werknemers zonder pensioen in 2022, oftewel werknemers zonder pensioenregeling via de werkgever (de tweede pijler van het Nederlandse pensioenstelsel). Ook geven zij informatie over de achtergrondkenmerken van deze werknemers en werkgevers in 2022. Redenen waarom werknemers geen pensioen opbouwen zijn niet onderzocht.

Binnen dit onderzoek zijn gegevens gebruikt uit de Pensioenaansprakenstatistiek (PAS) van het CBS. Vanuit de PAS is het mogelijk om de pensioenaanspraken binnen de tweede pijler die beheerd worden door Nederlandse pensioenuitvoerders nauwkeurig in beeld te brengen. De populatie van de tabellen is daarmee vergelijkbaar met het onderzoek van het CBS over dit onderwerp in 2016 en 2019 (toen aangeduid als ‘witte vlek’). Daarnaast wordt in de tabellen inzicht gegeven in de pensioenaanspraken in de tweede pijler van zelfstandigen.

Deze set tabellen betreft een tweede update, die een op 21 maart 2024 geplaatste tweede set tabellen uitbreidt met tabellen 13a en 13b.

Bekostigd door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).