Auto’s, autobezit en rijbewijsbezit, 1-1-2024

De tabel toont het aantal personen in het bezit van een Nederlands autorijbewijs (rijbewijs B), het aantal Nederlandse personenauto's op naam van een particulier (natuurlijk persoon) en het aantal autobezitters op 1 januari 2024.

De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijdsklasse van de rijbewijshouder/autobezitter. Omdat één persoon meerdere auto's kan bezitten is het aantal auto's hoger dan het aantal autobezitters. De cijfers zijn gebaseerd op registerdata van RDW (Dienst Wegverkeer).

De cijfers over het aantal rijbewijshouders zijn definitief. De cijfers over het aantal personenauto's en het aantal autobezitters hebben een voorlopige status.