Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2022

Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens, naar samenstelling huishouden, leeftijdsklasse, voornaamste inkomensbron, migratieachtergrond, en vermogensklasse per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 5.4:
Particuliere huishoudens met inkomen en huishoudens met inkomen tot ...%-grens van het sociaal minimum / met een laag inkomen naar migratieachtergrond hoofdkostwinner, 2022

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).