Maatwerk en microdata

U kunt aan CBS opdracht geven voor een statistisch (deel)onderzoek op maat. Wilt u zelf onderzoek doen met de statistische brongegevens (microdata)? Ook dan kunnen wij u van dienst zijn.
CBS beschikt over een schat aan statistische gegevens, die grotendeels gratis beschikbaar is op cbs.nl en StatLine. Maar voor sommige vragen zijn deze gegevens niet toereikend. In dat geval kunt u CBS inschakelen. Met het rijke aanbod aan microdata en de expertise van CBS kunt u precies die informatie (laten) samenstellen die u nodig hebt.
Of het nu gaat om het verzamelen van nieuwe data, een rapportage op basis van bestaande microdata of advies bij het statistisch onderzoek: CBS biedt u hulp bij het beantwoorden van uw onderzoeksvraag.

Mogelijkheden

Onderzoek op maat
Statistische informatie weergegeven op een door u gewenste manier.

Microdata: Zelf onderzoek doen
Onder voorwaarden kunt u zelf onderzoek doen met de microdata van CBS.

Advies over statistisch onderzoek
Adviezen over de opzet en uitvoering van statistisch onderzoek.