Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam

© Hollandse Hoogte / Roel Burgler
Onderzoek naar meerdere aspecten van de vroegsignaleringsaanpak in Gemeente Amsterdam in 2022.
In het kader onderzoeksproject "Eerder uit de schulden: wat werkt?" is onderzoek gedaan naar de vroegsignaleringsaanpak in Gemeente Amsterdam. Het doel van vroegsignalering is door een pro-actieve benadering voorkomen dat betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.
Dit onderzoek is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) met betrokkenheid van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de NWA ronde Schulden en Armoede.