Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek

(on)mogelijkheden van onderzoek naar gevolgen van dupering met registerdata

Over deze publicatie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de afgelopen periode vanuit verschillende departementen vragen gekregen over mogelijke gevolgen van de toeslagenaffaire. De directeur-generaal van het CBS heeft daarop besloten een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheden tot het uitvoeren van statistisch onderzoek. Het ging daarbij in eerste instantie om vragen met betrekking tot mogelijke gevolgen voor gedupeerde ouders én hun kinderen. In de loop van de studie is besloten om eerst te focussen op uitkomsten voor gedupeerde ouders. De mogelijkheden voor toekomstig onderzoek rondom de kinderen worden in een nog uit te voeren haalbaarheidsstudie onderzocht.

Uit de haalbaarheidsstudie naar onderzoek met betrekking tot gedupeerde ouders is gebleken dat het technisch mogelijk is om onderzoek te doen op een aantal domeinen: financiën en werk, psychologische problemen en zorg, en justitie en veiligheid. Voor een aantal onderzochte uitkomsten (mogelijke gevolgen van dupering) is onderzoek wellicht mogelijk, en voor een aantal uitkomsten acht het CBS onderzoek niet mogelijk. Voor de uitkomsten waarvoor onderzoek mogelijk is gebleken en de uitkomsten waarvoor dat wellicht mogelijk is, geeft het CBS aanbevelingen mee. Het CBS beveelt bijvoorbeeld aan om in toekomstig onderzoek een geschikte vergelijkingsgroep samen te stellen, waarmee de gedupeerdengroep vergeleken kan worden. Dit is belangrijk, omdat bekend is dat dit een zeer specifieke groep betreft, die zich niet goed laat vergelijken met een bredere populatie, zoals alle ouders die Kinderopvangtoeslag ontvangen.