Inkomensverdeling naar gemeente 2020 en 2021

Particuliere huishoudens in het 2e, 3e en 4e deciel van de landelijke verdeling van gestandaardiseerd inkomen, 2020 en 2021

Aantal en aandeel particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens in het 2e, 3e en 4e deciel van de landelijke verdeling van het gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, naar woongemeente (gemeentelijke indeling 1-1-2023), 2020 voorlopig en definitief en 2021 voorlopig en definitief

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties