Bijstand, eerste kwartaal 2023

Geld

Erratum:

In tabel P1.2 worden diverse uitsplitsingen gedaan van personen met een algemene bijstandsuitkering. In de oude versie van deze tabel werden cijfers ten onrechte op een andere regel – en dus behorende bij andere uitsplitsingen – vermeld.

Dit geldt voor de volgende regels: ‘ Ontheffing arbeidsverplichting van toepassing’ en de bijbehorende onderliggende uitsplitsingen; ‘Reden vermindering n.a.v. afstemming’ en de bijbehorende onderliggende uitsplitsing en ‘Op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling’.

Verder ontbrak de uitsplitsing ‘Op het vlak van plicht tot arbeidsinschakeling’ in de oude versie van de tabel.

In de herziene versie is dit hersteld en is ook het totaal aantal personen toegevoegd.

Erratum:

In tabellenset BUS P1 2023Q1 N herzien is de tabeltitel van tabel P1.1 en tabel P1.2 aangepast. Hier stond per abuis een verkeerd jaartal genoemd, dit is aangepast naar '2023'. De herziening is enkel tekstueel van aard, er zijn geen cijfers aangepast.
Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

 Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).