Upstream en downstream voetafdruk bedrijfstakken

Het CBS onderzocht de upstream en downstream productievoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken voor broeikasgassen, met als doel inzicht te krijgen in de emissies in de productieketen.

Bij ontwerp, -uitvoering en –evaluatie van klimaatbeleid kunnen voetafdrukanalyses een belangrijke rol spelen. CBS heeft eerder onderzoek gedaan naar de upstream broeikasgasvoetafdruk van Nederlandse bedrijfstakken, maar niet eerder voor de downstream productievoetafdruk.

Dit onderzoek verkent de eerste resultaten met behulp van SNAC-Exiobase voor 2018, gepresenteerd in een rapport en een bijgevoegde tabellenset.

Het methoderapport biedt een diepgaande uitleg over de verschillende voetafdrukberekeningen met input-output analyse, met speciale aandacht voor de downstream voetafdrukmethode.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.