Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt, 2022

Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 8:
Personen in particuliere huishoudens met inkomen naar economische zelfstandigheid en geslacht, 2022

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).