Haalbaarheidsonderzoek differentiatie eigendom woningen

Het CBS en het Kadaster hebben de haalbaarheid onderzocht om te komen tot een gezamenlijke indeling van het eigendom en de eigenaren van woningen, vooral om de private huursector beter in beeld te krijgen.

De tabellenset geeft de eerste resultaten van deze nieuwe uniforme indeling voor de peilmomenten 1 januari 2021, 1 januari 2022 en 1 januari 2023. Ook zijn in de tabellenset cijfers te vinden over de eigenaren van woningen. Naast de tabellenset is er op aanvraag ook een achtergrondrapport beschikbaar met een technische en methodische toelichting via asd@cbs.nl met referentienummer PR002283.

Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).