Gemeentelijke benchmark statushouders en inburgeringsplichtigen, 2018-2022

Gemeentelijke benchmark inburgeringsplichtigen op basis van registergegevens van personen die in de periode 2014-2022 inburgeringsplichtig zijn geworden volgens de Wet Inburgering 2013 (Wi2013).

De Benchmarkorganisatie heeft een benchmarktool opgezet voor het monitoren van statushouders en inburgeringsplichtigen op gemeentelijk niveau. In het kader van deze gemeentelijke benchmark heeft de Benchmarkorganisatie het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om, op basis van beschikbare registerinformatie, 37 indicatoren te berekenen over inburgeringsplichtigen in de gemeente. In deze publicatie worden alleen inburgeringsplichtigen onder de Wi2013 meegenomen, de Wet Inburgering 2021 (Wi2021) wordt buiten beschouwing gelaten. Voor verschillende indicatoren worden ook niet-inburgeringsplichtige statushouders meegenomen. De indicatoren bevatten informatie over samenstelling van het cohort, opvang, vestiging, gezinshereniging, huishoudenspositie, inburgering, onderwijsdeelname, werk, inkomen en jeugdzorg van inburgeringsplichtigen. De beschikbare informatie loopt tot en met 2022. De cijfers worden in deze tabellenset als een serie filtertabellen gepresenteerd.

Bekostigd door de Benchmarkorganisatie: Stimulansz, BMC en Divosa.