Verkeersprestaties personenauto’s, 2022

Deze tabellen bevatten de totale verkeersprestatie (voertuigkilometers), het gemiddeld jaarkilometrage en het aantal voertuigen (park in gebruik) van Nederlandse personenauto's voor verslagjaar 2022.

De cijfers hebben een voorlopige status, verslagjaar 2022 wordt in het vierde kwartaal van 2024 herzien. De kilometrages worden door het CBS geschat op basis van tellerstanden geregistreerd door de RDW.

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.