Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 2. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 51, 2020
 3. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 4. Culturele diversiteit Gemeente Amersfoort juni 2020
 5. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2020
 6. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2018
 7. Vakanties van Nederlanders in de eerste drie kwartalen van 2020
 8. Vrachtwagenverkeer naar het Verenigd Koninkrijk
 9. Internationaal actieve ondernemers, 2011-2019
 10. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2020
 11. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019
 12. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019
 13. Woningvoorraad op 1 januari 2020 en mutaties 2019
 14. Kinderen die ooit in eenouderhuishouden hebben gewoond
 15. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2020
 16. Invoer goederen voor Nederlands verbruik, 2019
 17. Wanbetalers zorgverzekering tot 20 jaar naar gemeente, 2019
 18. Recht en gebruik AIO, 2017 en 2018
 19. Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar gemeente
 20. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2020
 21. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 22. Eenzaamheid
 23. Mening over maatschappelijke kwesties
 24. Rookstatus volwassenen naar achtergrondkenmerken, 2019
 25. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2016-2017
 26. Religie in Nederland
 27. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2020
 28. Miljonairshuishoudens, 2019
 29. Emigratie van in Nederland geboren mensen, 2015–2019
 30. Schatting van het aantal kiesgerechtigden in Nederland
 31. Energiematrix Den Haag, 2018
 32. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 33. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 34. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2020
 35. Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2019*
 36. AZW-breed: Uitstroom naar erv, lft, opl, contr, branche, regio, 2019-2020
 37. AZW: Werknemers VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg naar AZW-beroep, 2019
 38. AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020
 39. AZW-breed: Uitstroom werknemers naar leeftijd en kwalificatie, 2019-2020
 40. Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019
 41. Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019
 42. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2018
 43. SRG-Uitstroom Fase 3, 2019
 44. VOTS naar OTS, 2015-2019
 45. Molukkers in Nederland
 46. Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?
 47. Bevolkingsprognose 2020-2070:
 48. Bevolkingsprognose 2020-2070
 49. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q2
 50. Tozo voorlopig oktober 2020
 51. Inwonersprofielen Leiden in verhuizingendashboard
 52. Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens
 53. Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens
 54. Tozo nader voorlopig, juni 2020
 55. Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren
 56. Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019
 57. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2019
 58. Internationale handel naar regio 2008-2019
 59. Culturele diversiteit ANWB 2019
 60. Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau
 61. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019
 62. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2019
 63. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 64. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2020
 65. Zzp’ers naar gemeente, 2018 en 2019
 66. Verdiensten aan export naar Visegrádlanden
 67. Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2019
 68. Prijsindex woningen Bonaire, 2019
 69. De Nederlandse import- en exportafhankelijkheid van China, Rusland en de Verenigde Staten
 70. Export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk
 71. Methodebeschrijving Regionale toerismerekeningen
 72. Energieverbruik sportvastgoed, 2018
 73. Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit
 74. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2020
 75. Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15
 76. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 77. Regionaal gebruik van financiële steunmaatregelen coronacrisis
 78. Verdiepende analyses inwonersprofielen Leiden, 2017
 79. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 80. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2020
 81. Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018
 82. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 83. Pensioenvermogen en vermogensongelijkheid
 84. AZW: Onderwijsdeelnemers naar opleiding en jaren mbo, 2010-2019
 85. Inkoopvolume van de Nederlandse overheid 2015-2019
 86. Vrijwilligerswerk 2019
 87. Sociaaleconomische status van huishoudens in Nederland
 88. Landelijke Monitor Leegstand, 2020
 89. Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 90. Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013-2019
 91. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2019
 92. Peergroup effecten op leerprestaties
 93. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2017-2019
 94. Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering
 95. Culturele diversiteit Gemeente Ede 2019
 96. Culturele diversiteit OKT Amsterdam 2019
 97. Culturele diversiteit Gemeente Tilburg 2019
 98. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank 2019
 99. Culturele diversiteit Gemeente Doetinchem 2019
 100. Culturele diversiteit Gemeente Hoorn 2019
 101. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2020
 102. Prijsindices voor de uitgaven Defensie, 2011-2019
 103. Regionale spreiding personen met LVB, 2020
 104. Met gelijke kansen op weg naar werk
 105. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 106. Tabellen Tozo nader voorlopig, mei 2020
 107. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 108. Cliënten beschermd wonen, 2019 en 1e halfjaar 2020
 109. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2018
 110. Toelichting AZW onderwijstabellen mbo
 111. AZW-breed: Werknemers naar AZW-beroep, 2019
 112. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2019
 113. In- en uitstroom Wmo, 2019 en 1e halfjaar 2020
 114. Toelichting AZW onderwijstabellen wo
 115. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020H1
 116. Toelichting AZW onderwijstabellen hbo
 117. AZW: Werkbeleving en uitstroom Soc. Domein naar enkele branches, 1e kw 2019
 118. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemeente Eindhoven
 119. Wijkanalyse Venlo, 2019
 120. Klimaatimpact op de economie
 121. Verwachte effect corona op investeringen industrie
 122. Jeugdhulp en sociale cohesie in Schagen, 2012-2018
 123. De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen
 124. Speedpedelecs
 125. AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020
 126. Melkgeiten, 2000 - 2020
 127. Musea naar provincie en type, 2009-2019
 128. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2020
 129. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 130. Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2020
 131. GGD-regio’s naar postcode 2020
 132. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 133. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019 - 2020
 134. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 135. Kinderopvang(toeslag) de Kempen, 2019
 136. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 137. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2018 en 2019
 138. Tozo september 2020, voorlopige cijfers
 139. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 140. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08
 141. Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 142. Pensioenleeftijd werknemers en aantal gepensioneerden naar leeftijd, 2019
 143. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 144. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, voorlopige cijfers
 145. Culturele diversiteit Aegon Nederland NV juli 2020
 146. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2020
 147. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 148. Verplaatsingen inwoners gemeente Amersfoort, 2018/2019
 149. Sporten door volwassenen in Nederland
 150. Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 september
 151. Adressen in onderzoek, 15 oktober 2018, 2019 en 2020
 152. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 153. Inkomende grenspendelaars naar woonregio, 2018
 154. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 155. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2019*
 156. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 157. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 158. Maritieme monitoren, 2018-2019
 159. Detail financieel kengetal EBT zorginstellingen 2018
 160. Personen met ouders van tweede generatie, 1 januari 2020
 161. Monitor Kop van Noord-Holland, 2018 - 2019
 162. Bijzondere bijstand 2019
 163. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 164. Aandeel milieubelastingen kleiner dan tien jaar geleden
 165. Verkennend onderzoek 45 dienstjaren
 166. Jeugdhulp met verblijf overig, 1e halfjaar 2017-2020
 167. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2020
 168. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 169. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 170. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 171. Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019
 172. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2018-2019
 173. Arbeidsvolume naar bedrijfstak en provincie, 2018
 174. Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers
 175. Nederland Handelsland, 2020
 176. Elektriciteitsproductie windturbines 2019
 177. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 3 2019-2020
 178. Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2019
 179. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2020
 180. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2019
 181. Economische ontwikkeling van de energievoorziening
 182. Bewoonde woonruimtes inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen
 183. Instroom Wet langdurige zorg Den Haag
 184. Gouden Standaard 2019
 185. Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2019
 186. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties
 187. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2020
 188. Uitstroom uit de langdurige bijstand
 189. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2020
 190. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 191. Regionale omzetontwikkelingen en –niveaus per COROP-gebied
 192. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2017-2020
 193. Transformaties in de woningvoorraad 2018-2019
 194. 12 t/m 22-jarige inwoners naar wijk en buurt, 2015-2019
 195. Kenmerken jeugdige verdachten, 2015-2019
 196. Familiebedrijven in Nederland 2015-2018
 197. Tozo nader voorlopig, april 2020
 198. Bedrijven, vaste lasten, omzet en gebruik TVL
 199. Overledenen, moord en doodslag, in relatie tot (vermoedelijke) dader
 200. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2019
 201. Invoerwaarde bouwmaterialen Bonaire, 2018-2019
 202. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2017 en 2018*
 203. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2019
 204. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2020
 205. Sociaal Domein in Eersel, 2018-2020
 206. Banen in afval(water)inzameling- en behandeling, 2019
 207. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 208. Scale-ups in Nederland, 2010-2019
 209. Bijstandshuishoudens met kostendelers, 2018
 210. Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)
 211. Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)
 212. Energietransitiematrix Montferland, 2018
 213. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 2e meting 2019
 214. AZW: Technologie en Innovatie naar branche, 1e en 2e meting 2019
 215. AZW: Aandeel cliëntgebonden functies naar branche, 2e meting 2019
 216. Tozo augustus 2020, voorlopige cijfers
 217. Woontevredenheid van huishoudens in aantallen 2018
 218. Gezondheid, zorggebruik en Leefstijl
 219. Looncomponenten pensioenopbouw, 2019
 220. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2018-2019
 221. AZW-breed: Instroom werkn. naar herkomstsector, branche, regio, 2010-2020
 222. Goederenoverslag zeehavens eerste helft 2020
 223. Helft minder slachtoffers moord en doodslag in 20 jaar
 224. Culturele diversiteit Rechtspraak juni 2020
 225. Culturele diversiteit YoungCapital december 2019
 226. Overledenen, provincie en gemeente, per week, week 41, 2020
 227. KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers over eerste helft 2020
 228. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 229. Landbouwbedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond
 230. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 231. AOW-gerechtigde huurders zonder aangifte inkomstenbelasting
 232. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2018
 233. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 234. Alcohol- en drugssterfte, 2019
 235. Schooladviezen Groningen, 2014/2015 – 2018/2019
 236. Heroverweging en bijstelling schooladvies, 2016-2018
 237. Gepromoveerden op de arbeidsmarkt
 238. Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind
 239. Banen in steden vergelijkbaar met Leiden, 2014-2017
 240. Verplaatsingen binnen, van of naar Leiden
 241. Voorlopige cijfers energiebalans internationaal
 242. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 243. De Nederlandse en Belgische economie tijdens de lockdown
 244. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020-2050
 245. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2019
 246. Energieverbruik hotels, 2018
 247. Tabellen voor de Agro-nutri monitor
 248. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 249. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020
 250. Bedrijven kwetsbaar voor buitenlandse coronagolf, 2020
 251. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 252. Zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers, 2018
 253. Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven
 254. Bevolking 16-plus naar veiligheidsregio (2019-2020)
 255. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 256. Werknemersbanen bij bedrijven met en zonder NOW, mrt-jul 2020
 257. Kinderen in complexe gezinsverbanden
 258. Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 augustus
 259. Verkenning culturele diversiteit in de top
 260. Mensen met langdurige aandoeningen of beperkingen 2019
 261. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2020
 262. Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2020
 263. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 264. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 265. Kwaliteitschecks voor SNAC Exiobase 2016
 266. Doodsoorzaken, januari-juni 2020
 267. Tabellen Tozo nader voorlopig maart 2020
 268. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2020
 269. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2019
 270. Woningtransformaties in kantoorpanden, 2017-2018
 271. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2018/’19
 272. Zuigelingensterfte 2015-2019
 273. Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn
 274. Overzeese aanvoer goederen eerste helft 2020
 275. Productiviteitsverschillen industrie, 1978-2016
 276. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 277. De invloed van corona op onze levensverwachting
 278. Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012?
 279. Labour Market Policy Database, 2019
 280. Gebruik Tozo in juli 2020
 281. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 282. Omzet en arbeidsmarkt hovenierssector, 2019
 283. Personen met meerdere functies als topfunctionaris
 284. Verjaardagen in Nederland, 2020
 285. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020
 286. Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT
 287. De inwoners van het Stedelijk Gebied Eindhoven, 2017
 288. Uitvraag corona gerelateerde lasten en baten gemeenten
 289. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 290. Buurt, wijk en gemeente 2020 voor postcode huisnummer
 291. Dashboard kernindicatoren integratie 2020
 292. 55-plussers over mantelzorg krijgen
 293. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - 2e kwartaal 2020
 294. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 295. Lengte van fietspaden naar wegtype, 2019
 296. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 297. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 298. Verplaatsingen gemeente Groningen, 2018/2019
 299. Bevolkingsvarianten 2020-2060
 300. Reden beëindiging (v)OTS naar jeugdregio, 2015-2019
 301. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2018
 302. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2018/’19
 303. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19
 304. Vakanties van Nederlanders in tweede kwartaal 2020
 305. Omgevingsadressendichtheid gemeenten en Eemsdelta, 2018
 306. Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee
 307. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1
 308. Sterfte naar locatie van overlijden
 309. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 310. Emigratie van Somaliërs naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2019
 311. Maand- en kwartaalraming broeikasgasemissies conform IPCC
 312. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 313. Invoer groente en fruit Caribisch Nederland, 2018-2019
 314. Gebruik NOW 1.0 in de culturele en creatieve sector
 315. Kinderen van internationals in de Brainport Regio, 2020
 316. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 317. Drugsgebruik of drugshandel in buurt per basisteam politie
 318. Geweld en agressie tegen politieambtenaren, 2019
 319. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 320. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2019
 321. Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar wijk
 322. Genderscan van ondernemerschap in Nederland
 323. Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor
 324. VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018
 325. Ziekenhuisopnamen voor middelengebruik, 2015-2018
 326. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2020
 327. Inkomen per gemeente en wijk, 2017
 328. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018
 329. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 330. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 331. Huishoudelijke hulp in Leidschendam-Voorburg, 2016-2019
 332. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 en 2 2019-2020
 333. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016
 334. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar kenmerk, leeftijd, branche, 2017-2020
 335. AZW-breed: Bedrijven en werknemers naar grootte, branche en SBI-codes, 2020
 336. AZW: Uitstroom werkn. cohort 2015, Soc. Dom naar enkele branches, 2015-2020
 337. AZW-smal: Werkgelegenheid en arbeidsmob. naar veiligheidsregio, 2019-2020
 338. AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-’20
 339. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2019-2020
 340. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2017/'18 - 2019/'20
 341. AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar opl niv, ISCED-code en regio, 2016-2019
 342. Overheidsfinanciën, 2019
 343. AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar tekortberoepen, regio 2015/'16-2018/'19
 344. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020
 345. SRG-uitstroom Fase 2, 2019
 346. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 347. Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 juli
 348. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 349. Gebruik Tozo in juni 2020
 350. Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039
 351. Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit
 352. Trends biodiversiteit bodemdieren Voordelta, 2004-2018
 353. Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven
 354. Nabijheid van basisscholen per fiets en auto, 2019
 355. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, voorlopige cijfers
 356. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 357. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 358. Aanvullend inkomen en vermogen van doorwerkende AOW-ers
 359. Aardgas data KEV
 360. Ervaren gezondheid en moeite met rondkomen, Den Haag
 361. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 362. Bevolkingsontwikkeling; migratie exclusief correcties per regio
 363. Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*
 364. Geluk en persoonlijkheid
 365. 55-plussers over hun (toekomstige) woning
 366. AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang in kinderopvang, 2019
 367. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2016/17-2018/19*
 368. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2018
 369. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 370. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 371. Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2019
 372. Aanvullend statistisch onderzoek gemeente Venlo, 2020
 373. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2020
 374. Doodsoorzaken, januari-april 2020
 375. Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme
 376. Componenten van werkloosheid
 377. Bedrijfsoprichtingen en beroepsbevolking Flevoland 2019
 378. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 379. Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken
 380. Financiële gevolgen van echtscheiding
 381. Neveninkomens naar sociaaleconomische categorie
 382. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 383. Kenmerken en zorggebruik cliënten beschermd wonen, 2019
 384. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019
 385. Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Den Haag, 2017-2019
 386. Zelfstandigen zonder personeel naar beroep en arbeidsuren per week
 387. Verkenning alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro
 388. Minder geboorten door studie en flexwerk?
 389. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 390. Omzetontwikkeling Den Haag, 2016-2019
 391. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 392. WSNP per gemeente in Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018
 393. AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2018-2019
 394. AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2018-2019
 395. Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest
 396. Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest
 397. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 398. Opleidingsniveau naar basisteam, 2015-2018
 399. Kenmerken van politiemedewerkers, 2015-2019
 400. Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2020
 401. Faillissementen; bedrijven en instellingen, per week, 2020
 402. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2019*
 403. Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, april 2020
 404. Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020
 405. Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen
 406. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 17/’18
 407. Moeder- en dochterbedrijven van WNT-instellingen
 408. Laatste levensjaren tachtigplussers
 409. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 410. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2017/’18
 411. Rapportage Waarschuwingen 2019
 412. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 413. Ervaren verkeersoverlast in buurt naar stedelijkheid buurt, 2019
 414. Tabellen simulatie inkomensdaling zelfstandigen
 415. Gemiddelde brandstofprijzen 2020
 416. Eenzaamheid in de gemeente Westerveld, 2016
 417. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 418. Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018
 419. Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2
 420. Verkenning Bevolking 2050, achtergrondcijfers
 421. Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q4
 422. Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q4
 423. Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente, 2015-2019
 424. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2018/2019
 425. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2017/2018
 426. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 427. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 428. Vakanties van Nederlanders januari-maart 2020
 429. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 430. Indicatoren Verdeelmodellen Inkomensdeel 2019
 431. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 432. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2020
 433. Uitsplitsing Overige Toevoegingen Overige Onttrekkingen Woningen 2012-2018
 434. Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2019
 435. Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2018
 436. Jongeren die geen onderwijs volgen, met een startkwalificatie
 437. Zelfdodingen, 2019
 438. Verdrinkingen, 2015-2019
 439. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - mei 2020
 440. Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt
 441. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 2014-2019
 442. Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo
 443. Emigratie van de tweede generatie
 444. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2020
 445. Voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek
 446. Banen uitstromers zonder startkwalificatie, 2013-2017
 447. Inkomen in 8 gemeenten, 2016, 2017 en 2018
 448. Sentimenten over de samenleving en tevredenheid met het eigen leven
 449. Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 15 juni
 450. Aantal landbouwhuisdieren, 2018-2019
 451. Psychisch belastend werk naar beroep
 452. Bedrijfsvoertuigen logistieke sector Amsterdam, 2018
 453. Energieverbruik retailvastgoed, 2018
 454. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 455. Schuldhulpinterventies
 456. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 457. Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019
 458. Tuinbouwcijfers 2019
 459. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 460. Uitvoerwaarde Nederlandse makelij
 461. Beroep naar migratieachtergrond, 2019
 462. Maandindicatoren overheidsfinanciën
 463. Personen 15-65 jaar met beperking in horen, 2019
 464. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar kenmerk, leeftijd, branche, 2017-2019
 465. AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-‘19
 466. Invoerwaarde zeedieren Caribisch Nederland, 2018-2019
 467. Monitor Escalaties Omgevingsrecht 2020; Nulmeting fase I
 468. Culturele diversiteit Politie Nederland 2019
 469. Berekening regiototalen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019
 470. Aard van geweld casussen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019
 471. Overdrachten Veilig Thuis naar type, 2e halfjaar 2019
 472. Achtergrondkenmerken van zzp'ers, 2009-2016
 473. Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019
 474. Kernindicatoren Integratie 2020
 475. Economische groei in Den Haag, 2016 - 2019
 476. Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019
 477. Omzetontwikkeling Weimarstraat en Beeklaan, 2016-2019
 478. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 479. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008-2019
 480. Sterfte naar burgerlijke staat en postcode, 2006-2017
 481. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 482. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019
 483. Aantal oproepbanen naar leeftijdsklasse, 2019
 484. Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100
 485. Wekelijks gasverbruik industrie per sector
 486. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q4
 487. Kilometers elektrische bussen en bestelauto's, 2018
 488. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2020
 489. Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2019
 490. Arbeidsdeelname van technici, 2013-2019
 491. Armoedemonitor gemeente Wageningen
 492. Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019
 493. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 494. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 495. Mogelijke methoden bij controles verkiezingsuitslagen
 496. Achterstandsscores scholen 2019 na 1e lichting bezwaren
 497. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018
 498. Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018
 499. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2019
 500. Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020
 501. Armoedescan, 2016-2018
 502. Psychische gezondheid in Nederland
 503. Invoer uit Mercosur-landen naar bestemming, 2018
 504. Fosfaatklasse per grondsoort, 2016-2019
 505. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17
 506. Sterfte naar persoonskenmerken, 2006-2017
 507. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 508. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 509. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 510. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2018
 511. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen, week 1 t/m 20, 2018-2020
 512. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019
 513. Senioren in Eindhoven
 514. Omzet Detailhandel, horeca en dienstverlening Venlo, 2015-2018
 515. Multiproblematiek van particuliere huishoudens 2016
 516. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 517. Schiphol maart 2020
 518. Aantal DBC’s per dag op de SEH naar regio; 2010-2017
 519. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 520. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 521. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2016-2018
 522. AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-‘19
 523. Gebruik van financiële noodregelingen: TOGS en Qredits
 524. Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen
 525. AZW-smal: Uitstroom werknemers 55 en ouder naar branche, 2017-2018
 526. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2017
 527. Woningen naar Eigendom en WOZ regio Rotterdam 2017-2019
 528. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2019
 529. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 530. Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2019
 531. Werkzame beroepsbevolking, 2019
 532. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 533. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 534. Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2018
 535. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2018
 536. Immigratie en emigratie, weekcijfers 2019 en 2020
 537. Bevolkingsontwikkeling, COROP-gebied, weekcijfers 2020
 538. Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2019
 539. Werkgelegenheid regio Eindhoven, 2014-2020
 540. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2019
 541. Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2019
 542. Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017
 543. Autobezit naar regio en persoonskenmerken, 2018
 544. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2019
 545. Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019
 546. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020 (vrijdag)
 547. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 548. Jeugdreclassering 3e kw. 2019, definitieve cijfers
 549. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, definitieve cijfers
 550. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, definitieve cijfers
 551. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, voorlopige cijfers
 552. Jeugdreclassering 4e kw. 2019, definitieve cijfers
 553. Bedrijvendemografie Caribisch Nederland, 2017 en 2018
 554. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 555. Verkooppunten alcoholhoudende drank, oktober 2019
 556. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 557. De gevolgen van de coronacrisis voor het samenstellen van de CPI
 558. Doelgroepen rechtsbijstand, 2017
 559. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 560. Gebruik Tozo in maart 2020
 561. Aanvullende statistiek ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020
 562. De landbouw in de Nederlandse economie
 563. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019
 564. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2019
 565. Wmo cliënten naar type ondersteuning, 2017-2019
 566. Cliënten beschermd wonen, 2019
 567. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2019
 568. In- en uitstroom Wmo, 2019
 569. NAMWA Deelstroomgebieden: 2010, 2015 en 2017
 570. De economie van de Nederlandse Noordzee en kust
 571. Beperkingen en (psychische) gezondheid, 2019
 572. Import uit China en Hongkong
 573. Inzicht in CO2-uitstoot van particuliere hypotheekportefeuilles
 574. Sportclubs, maneges, sportscholen en fitnesscentra, naar baten
 575. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 576. Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020
 577. De Nederlandse economie in 2019
 578. Bedrijven, bedrijfsgrootte obv werknemers, 2013-2019
 579. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e meting 2019
 580. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e meting 2019
 581. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2018 en 2019
 582. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 583. Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018
 584. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2019
 585. Multiproblematiek van particuliere huishoudens II, 2016
 586. Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2019
 587. Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018
 588. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2019
 589. WW-uitkeringen naar leeftijd/regio, februari/maart 2020
 590. Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018
 591. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018
 592. Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018
 593. Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020
 594. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 595. Nabijheid van zorgvoorzieningen 2019
 596. Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio
 597. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 598. Zicht op gebruik MijnOverheid
 599. Leefstijl, 2019
 600. Regionale economische groei, 2019
 601. Consumentenprijzen brandstof in Caribisch Nederland
 602. Hernieuwbare energie-installaties bij woningen
 603. Kilometers op Nederlands grondgebied
 604. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven
 605. Aantal vestigingen per gemeente, 2020
 606. Arbeidsparticipatie statushouders, 2018
 607. Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten
 608. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2019
 609. Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?
 610. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 611. Indicatoren vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017
 612. Vaak of altijd in contact met mogelijke besmettingen, 2014-2019
 613. Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020
 614. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 615. Kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen, 2016
 616. Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018
 617. Beeldschermwerk werknemers 2019
 618. Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019
 619. Verkeersdoden, 2018 en 2019
 620. Contact tijdens werk, 2018
 621. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2019
 622. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2018
 623. Gemiddelde brandstofprijzen, CNG en elektrisch laden, 2019
 624. AZW-breed: Uitstroom werkn cohort 2016 naar branche en SBI-codes, 2016-2019
 625. Elektrische en plug-in hybride auto‘s
 626. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 627. Recreatiewoning in bezit van Duitser of Belg, 2019
 628. Migrantenmonitor, 2018
 629. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 630. Thuiswerkers per beroep, 2019
 631. Marktprijzen Energie 2000-2019
 632. Vooronderzoek inschrijvingen vakantieparken, 2018-2019
 633. Overledenen, provincie, per week, 2020
 634. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2018
 635. Platformeconomie, 2019
 636. Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014, 2017
 637. Jongeren met jeugdzorg, regio Haaglanden
 638. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 639. Huishoudens met kinderen
 640. Bestelauto's naar eigendom
 641. Cyberweerbaarheid onder zzp’ers
 642. Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017
 643. Export van Topsectoren in Limburg, 2015-2018
 644. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2020
 645. SRG-uitstroom Fase 1, 2019
 646. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 647. Luchtvaart vluchten China en Hongkong
 648. Driemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2019
 649. Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018
 650. Invoer voedingsmiddelen Caribisch Nederland, 2015-2019
 651. Regiobeelden zorg in een oogopslag 2016-2018
 652. Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2019
 653. Eenzaamheid
 654. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 655. Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018
 656. AZW: Woon- en studieregio mbo en hbo naar studiejaar, 2013/'14 - 2018/'19
 657. Banen in Leiden, 2014-2017
 658. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2018
 659. Schoolweging, 2017-2019
 660. Aantal bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 2019
 661. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2020
 662. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3
 663. AZW: Uitstroom werknemers naar overige sectoren, regio, 2010-2019
 664. Wateronttrekking en watergebruik, 2003-2018
 665. Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector
 666. I&O Research, 2020
 667. Pilot Barometer culturele diversiteit - aanvulling
 668. AZW-breed: Werkgelegenheid naar branche, leeftijd, regio, 2010-2018
 669. Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017
 670. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn. naar kenmerk, branche, regio, 2010-2018
 671. Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
 672. Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016
 673. Miljonairshuishoudens 2018
 674. Contact met tandarts, 2019
 675. Melkkoeien en melkgeiten per grootteklasse, 2000-2019
 676. Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018
 677. Nederlandse goederenhandel met China, 2002 - jan. 2020
 678. Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018
 679. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018
 680. Overvallen en straatroof, 2017 - januari 2020
 681. Sterfte naar migratieachtergrond Den Haag, 1998-2018
 682. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2019
 683. Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; 1899-2016
 684. MBO in Eindhoven, 2010-2017
 685. Voorlopige bevolkingsaantallen, 1-1-2020
 686. Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018
 687. Werkzame personen en toegevoegde waarde naar regio 2017
 688. Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2017
 689. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2018
 690. Goederenhandelaren met China, 2018
 691. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016
 692. Hulpverlening 2014 t/m 2019
 693. Werkzame personen in de regio Zwolle, 2015 en 2018
 694. Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018
 695. Dashboards Stromen in en uit de bijstand in Den Haag
 696. Invoerwaarde aan dierlijke producten Saba, 2019
 697. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2017
 698. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 699. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 700. Jarigen en huwelijksjubilea 29 februari 2020
 701. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2018-2019
 702. Gereviseerde Materiaalmonitor, 2010 en 2012
 703. Regionale uitsplitsing van handelsdata met Canada
 704. Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018
 705. Oppervlakte asperges per gemeente, 2019*
 706. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2018
 707. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfsector, 2018
 708. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2018
 709. Aantal bedrijven met werknemers en banen van werknemers
 710. Banen naar minimumloonklassen, 2014-2018
 711. Rendement en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2018
 712. Circulaire economie in Nederland
 713. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2008 en 2018
 714. Dierenaantallen op locatie in Noord-Brabant, 2018-2019
 715. Vrijwilligerswerk en welzijn
 716. Grootste werkgevers in Noord-Brabant, 2010 en 2018
 717. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2019*
 718. Motorfietsen naar leeftijd eigenaar, 1 januari 2020
 719. Jonge first offenders, 2010-2019
 720. Ervaren gezondheid in Noord-Brabant, 2012-2018
 721. Gezonde levensverwachting naar inkomen
 722. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2017
 723. Adviesvrager en melder Veilig Thuis, 1e halfjaar 2019
 724. Onderwijs en arbeid in veiligheidsdomein, 2013-2018
 725. Jeugdreclassering 4e kw. 2019, voorlopige cijfers
 726. Jeugdreclassering 3e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 727. Vermogen van particuliere huishoudens naar regio, 2018
 728. Gezondheid en leefstijl in Overijssel
 729. Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017
 730. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 731. Inkomen van huishoudens in 3 gemeenten, 2017
 732. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2017
 733. Vervoerd gewicht binnenvaart naar CEMT klassen, 2016-2018
 734. Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017
 735. Leven lang leren naar beroep 2013-2018
 736. Achterstandsscores per school - na fusies, 2018
 737. Eenduidige cijfers over morbiditeit
 738. Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018
 739. Verkleuring op bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018
 740. Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa
 741. Ziekteverzuim in de SBI 10710, 2015-2018
 742. Binnenhavenmonitor 2014, 2018
 743. Leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018
 744. Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2018
 745. Achterstandsscores per school, 2019
 746. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018, deel 2
 747. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2019
 748. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16
 749. Begrote hondenbelasting 2020
 750. Musea naar provincie en type, 2009-2018
 751. Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019
 752. Gouden Standaard 2018
 753. Woningvoorraad 2019 en mutaties 2018 naar eigendomstype en regio
 754. Leegstand van rijksmonumentale niet-woningen, 2019
 755. Woningvoorraad 2019 en mutaties 2018 naar eigendomstype en regio
 756. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2018
 757. Inkomen per gemeente en wijk, 2017
 758. Kerncijfers wijken en buurten 2015
 759. Stalking, 2001-2019
 760. Werkgevers en werknemers bij uitgeverijen, 2018
 761. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2019
 762. Nog inburgeringsplichtige inburgeraars 2007-2012
 763. Personen met laag inkomen in Hoeksche Waard, 2018
 764. Werknemers- en verhuisstromen Bergen op Zoom, 2014-2018
 765. Exportbestemmingen goederen en diensten per land en grootteklasse
 766. Financieringsmonitor 2019
 767. Overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering, 2017-2018
 768. uitkomsten-emu-enquete-2020
 769. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 770. Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018
 771. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2016 en 2018
 772. Mobiliteit in Limburg, 2015-2018
 773. Bedrijven in Limburg onder Chinese zeggenschap, 2010-2017
 774. Arbeidsmarkt in Limburg, 2016 - 2018
 775. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2012-2019
 776. Omzet SIBON- en VSBN-leden, 2018-2019
 777. SRG-Uitstroom Fase 3, 2018
 778. Tabellen bijstand, overige adreslozen 2013-2016
 779. Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019
 780. Importwaarde landbouwproducten, 2017
 781. GGZ-zorg personen met verward gedrag, 2015-2016
 782. WMO voorspelmodel
 783. Briefmodel schoolverlaters Den Haag
 784. De sociale omgeving van jeugdzorgjongeren, 2017
 785. Bonaire; Huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens
 786. Interpersoonlijke online incidenten, 2018
 787. SIB-gebruikers: bereik en prestaties. Een beschrijvende analyse
 788. Circulaire economie in Zuid-Holland
 789. Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen
 790. Economische groei in Eindhoven, 2018
 791. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2017
 792. inkomen naar kenmerken en wijk/buurt 2017 en 2018
 793. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017 (Gemeente Utrecht)