Overzicht aanvullend statistisch onderzoek per jaar

Naast de reguliere statistieken doet het CBS ook aanvullend statistisch onderzoek om specifieke vragen van overheden te beantwoorden. Omdat deze onderzoeken veelal een incidenteel karakter hebben of niet passen in de reguliere structuur van berichtgeving, worden de resultaten vaak niet via Statline beschikbaar gesteld. Via deze pagina kunt u al deze onderzoeken wel raadplegen, gerangschikt op datum. Via het filter kunt ook de voorgaande jaren raadplegen. Daarnaast bieden wij ook een overzicht van aanvullend statistisch onderzoek per thema.  

Overzicht maatwerkpublicaties per jaar

Filter op jaar:
 1. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 2. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 51, 2020
 3. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 4. Culturele diversiteit Gemeente Amersfoort juni 2020
 5. Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2020
 6. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2018
 7. Vakanties van Nederlanders in de eerste drie kwartalen van 2020
 8. Vrachtwagenverkeer naar het Verenigd Koninkrijk
 9. Internationaal actieve ondernemers, 2011-2019
 10. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2020
 11. Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2019
 12. Woningvoorraad op 1 januari 2020 en mutaties 2019
 13. Kinderen die ooit in eenouderhuishouden hebben gewoond
 14. Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2020
 15. Invoer goederen voor Nederlands verbruik, 2019
 16. Wanbetalers zorgverzekering tot 20 jaar naar gemeente, 2019
 17. Recht en gebruik AIO, 2017 en 2018
 18. Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar gemeente
 19. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2020
 20. Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW
 21. Eenzaamheid
 22. Mening over maatschappelijke kwesties
 23. Rookstatus volwassenen naar achtergrondkenmerken, 2019
 24. Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2016-2017
 25. Religie in Nederland
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 50, 2020
 27. Miljonairshuishoudens, 2019
 28. Emigratie van in Nederland geboren mensen, 2015–2019
 29. Schatting van het aantal kiesgerechtigden in Nederland
 30. Energiematrix Den Haag, 2018
 31. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 32. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 33. Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2020
 34. Podiumkunstactiviteiten en -bezoek, 2016-2019*
 35. AZW-breed: Uitstroom naar erv, lft, opl, contr, branche, regio, 2019-2020
 36. AZW: Werknemers VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg naar AZW-beroep, 2019
 37. AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020
 38. AZW-breed: Uitstroom werknemers naar leeftijd en kwalificatie, 2019-2020
 39. Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019
 40. Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019
 41. Bonaire; Inkomen van huishoudens naar buurt, 2011-2018
 42. SRG-Uitstroom Fase 3, 2019
 43. VOTS naar OTS, 2015-2019
 44. Molukkers in Nederland
 45. Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?
 46. Bevolkingsprognose 2020-2070:
 47. Bevolkingsprognose 2020-2070
 48. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q2
 49. Tozo voorlopig oktober 2020
 50. Inwonersprofielen Leiden in verhuizingendashboard
 51. Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens
 52. Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens
 53. Tozo nader voorlopig, juni 2020
 54. Invloed van sociale situaties op het aantal dienstjaren
 55. Invoer steenkool verbruikt in NL naar land, 2015-2019
 56. Balans vaste biomassa voor energie, 2013-2019
 57. Internationale handel naar regio 2008-2019
 58. Culturele diversiteit ANWB 2019
 59. Gezonde levensverwachting naar onderwijsniveau
 60. Elektriciteit geleverd aan datacenters, 2017-2019
 61. Internationale handel voor de regio Zwolle, 2012-2019
 62. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 63. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 49, 2020
 64. Zzp’ers naar gemeente, 2018 en 2019
 65. Verdiensten aan export naar Visegrádlanden
 66. Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2019
 67. Prijsindex woningen Bonaire, 2019
 68. De Nederlandse import- en exportafhankelijkheid van China, Rusland en de Verenigde Staten
 69. Export Nederlandse makelij naar het Verenigd Koninkrijk
 70. Methodebeschrijving Regionale toerismerekeningen
 71. Energieverbruik sportvastgoed, 2018
 72. Veiligheidsbeleving van slachtoffers van criminaliteit
 73. Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2020
 74. Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15
 75. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 76. Regionaal gebruik van financiële steunmaatregelen coronacrisis
 77. Verdiepende analyses inwonersprofielen Leiden, 2017
 78. Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland
 79. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 48, 2020
 80. Energieverbruik en -rekening naar huishoudprofiel, 2018
 81. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 82. Pensioenvermogen en vermogensongelijkheid
 83. AZW: Onderwijsdeelnemers naar opleiding en jaren mbo, 2010-2019
 84. Inkoopvolume van de Nederlandse overheid 2015-2019
 85. Vrijwilligerswerk 2019
 86. Sociaaleconomische status van huishoudens in Nederland
 87. Landelijke Monitor Leegstand, 2020
 88. Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 89. Regionale verschillen in geluksbeleving en tevredenheid met het leven in 2013-2019
 90. Gas- en elektriciteitsverbruik per proeftuin, 2018-2019
 91. Peergroup effecten op leerprestaties
 92. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2017-2019
 93. Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering
 94. Culturele diversiteit Gemeente Ede 2019
 95. Culturele diversiteit OKT Amsterdam 2019
 96. Culturele diversiteit Gemeente Tilburg 2019
 97. Culturele diversiteit De Nederlandsche Bank 2019
 98. Culturele diversiteit Gemeente Doetinchem 2019
 99. Culturele diversiteit Gemeente Hoorn 2019
 100. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 47, 2020
 101. Prijsindices voor de uitgaven Defensie, 2011-2019
 102. Regionale spreiding personen met LVB, 2020
 103. Met gelijke kansen op weg naar werk
 104. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 105. Tabellen Tozo nader voorlopig, mei 2020
 106. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 107. Cliënten beschermd wonen, 2019 en 1e halfjaar 2020
 108. Monitor Loonverschillen mannen en vrouwen, 2018
 109. Toelichting AZW onderwijstabellen mbo
 110. AZW-breed: Werknemers naar AZW-beroep, 2019
 111. Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2019
 112. In- en uitstroom Wmo, 2019 en 1e halfjaar 2020
 113. Toelichting AZW onderwijstabellen wo
 114. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020H1
 115. Toelichting AZW onderwijstabellen hbo
 116. AZW: Werkbeleving en uitstroom Soc. Domein naar enkele branches, 1e kw 2019
 117. Loonongelijkheid en baanontwikkeling, gemeente Eindhoven
 118. Wijkanalyse Venlo, 2019
 119. Klimaatimpact op de economie
 120. Verwachte effect corona op investeringen industrie
 121. Jeugdhulp en sociale cohesie in Schagen, 2012-2018
 122. De economische rol van aardgas na de productiebeperkingen
 123. Speedpedelecs
 124. AZW-smal: Kerncijfers werkgelegenheid per maand naar regio, 2019-2020
 125. Melkgeiten, 2000 - 2020
 126. Musea naar provincie en type, 2009-2019
 127. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2020
 128. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 129. Lokale bedrijfsvestigingen, 2007-2020
 130. GGD-regio’s naar postcode 2020
 131. Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020
 132. Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019 - 2020
 133. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 134. Kinderopvang(toeslag) de Kempen, 2019
 135. Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector
 136. Bestedingen aan duurzaam voedsel 2018 en 2019
 137. Tozo september 2020, voorlopige cijfers
 138. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 139. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08
 140. Buitenlandse werknemers in Schagen, 2018
 141. Pensioenleeftijd werknemers en aantal gepensioneerden naar leeftijd, 2019
 142. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 143. Jeugdreclassering 3e kw. 2020, voorlopige cijfers
 144. Culturele diversiteit Aegon Nederland NV juli 2020
 145. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2020
 146. Verschillen tussen schattingen van flexibele en vaste arbeidsrelaties
 147. Verplaatsingen inwoners gemeente Amersfoort, 2018/2019
 148. Sporten door volwassenen in Nederland
 149. Gebruik van steunmaatregelen corona per 30 september
 150. Adressen in onderzoek, 15 oktober 2018, 2019 en 2020
 151. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 152. Inkomende grenspendelaars naar woonregio, 2018
 153. Bekendheid en bezit van digitale radio DAB+
 154. Activiteiten bij openbare bibliotheken, 2017-2019*
 155. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 156. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 157. Maritieme monitoren, 2018-2019
 158. Detail financieel kengetal EBT zorginstellingen 2018
 159. Personen met ouders van tweede generatie, 1 januari 2020
 160. Monitor Kop van Noord-Holland, 2018 - 2019
 161. Bijzondere bijstand 2019
 162. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 163. Aandeel milieubelastingen kleiner dan tien jaar geleden
 164. Verkennend onderzoek 45 dienstjaren
 165. Jeugdhulp met verblijf overig, 1e halfjaar 2017-2020
 166. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2020
 167. Geslachtsneutrale levensverwachting op 65e verjaardag
 168. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 169. CPI; Overzicht COVID-19 ingrepen, vanaf april 2020
 170. Verkeersmobiliteit van 55-plussers, 2018/2019
 171. Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2018-2019
 172. Arbeidsvolume naar bedrijfstak en provincie, 2018
 173. Een analyse van het verhuisgedrag van zestigers
 174. Nederland Handelsland, 2020
 175. Elektriciteitsproductie windturbines 2019
 176. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 t/m 3 2019-2020
 177. Onderwijsindentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2019
 178. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw2 2020
 179. SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2019
 180. Economische ontwikkeling van de energievoorziening
 181. Bewoonde woonruimtes inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen
 182. Instroom Wet langdurige zorg Den Haag
 183. Gouden Standaard 2019
 184. Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2019
 185. Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties
 186. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2020
 187. Uitstroom uit de langdurige bijstand
 188. Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2020
 189. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 190. Regionale omzetontwikkelingen en –niveaus per COROP-gebied
 191. Bedrijfseconomische schets Schiphol-cluster, 2017-2020
 192. Transformaties in de woningvoorraad 2018-2019
 193. 12 t/m 22-jarige inwoners naar wijk en buurt, 2015-2019
 194. Kenmerken jeugdige verdachten, 2015-2019
 195. Familiebedrijven in Nederland 2015-2018
 196. Tozo nader voorlopig, april 2020
 197. Bedrijven, vaste lasten, omzet en gebruik TVL
 198. Overledenen, moord en doodslag, in relatie tot (vermoedelijke) dader
 199. Detaillering cultuurlasten gemeenten en provincies 2019
 200. Invoerwaarde bouwmaterialen Bonaire, 2018-2019
 201. Armoedemonitor gemeente Den Haag, 2017 en 2018*
 202. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2019
 203. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2020
 204. Sociaal Domein in Eersel, 2018-2020
 205. Banen in afval(water)inzameling- en behandeling, 2019
 206. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 207. Scale-ups in Nederland, 2010-2019
 208. Bijstandshuishoudens met kostendelers, 2018
 209. Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren (herziene versie)
 210. Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018 (herziene versie)
 211. Energietransitiematrix Montferland, 2018
 212. AZW: Werknemersenquête Jeugdhulp (alternatieve indeling), 2e meting 2019
 213. AZW: Technologie en Innovatie naar branche, 1e en 2e meting 2019
 214. AZW: Aandeel cliëntgebonden functies naar branche, 2e meting 2019
 215. Tozo augustus 2020, voorlopige cijfers
 216. Woontevredenheid van huishoudens in aantallen 2018
 217. Gezondheid, zorggebruik en Leefstijl
 218. Looncomponenten pensioenopbouw, 2019
 219. Energielevering aan bedrijven per wijk, 2018-2019
 220. AZW-breed: Instroom werkn. naar herkomstsector, branche, regio, 2010-2020
 221. Goederenoverslag zeehavens eerste helft 2020
 222. Helft minder slachtoffers moord en doodslag in 20 jaar
 223. Culturele diversiteit Rechtspraak juni 2020
 224. Culturele diversiteit YoungCapital december 2019
 225. Overledenen, provincie en gemeente, per week, week 41, 2020
 226. KBvG Gerechtsdeurwaarders in Nederland Kerncijfers over eerste helft 2020
 227. Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval
 228. Landbouwbedrijven met meer dan 100 hectare cultuurgrond
 229. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 230. AOW-gerechtigde huurders zonder aangifte inkomstenbelasting
 231. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2018
 232. Kwartaalcijfers overledenen suïcide
 233. Alcohol- en drugssterfte, 2019
 234. Schooladviezen Groningen, 2014/2015 – 2018/2019
 235. Heroverweging en bijstelling schooladvies, 2016-2018
 236. Gepromoveerden op de arbeidsmarkt
 237. Huishoudens met zelfstandige en minderjarig kind
 238. Banen in steden vergelijkbaar met Leiden, 2014-2017
 239. Verplaatsingen binnen, van of naar Leiden
 240. Voorlopige cijfers energiebalans internationaal
 241. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 242. De Nederlandse en Belgische economie tijdens de lockdown
 243. Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020-2050
 244. Tabellen energie en broeikasgassen; 1990-2019
 245. Energieverbruik hotels, 2018
 246. Tabellen voor de Agro-nutri monitor
 247. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 248. Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2018, 2019 en 2020
 249. Bedrijven kwetsbaar voor buitenlandse coronagolf, 2020
 250. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 251. Zorginstellingen met duizend of meer banen werknemers, 2018
 252. Nederlandse lokale overheid: Veel centrale financiering, veel decentrale uitgaven
 253. Bevolking 16-plus naar veiligheidsregio (2019-2020)
 254. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 255. Werknemersbanen bij bedrijven met en zonder NOW, mrt-jul 2020
 256. Kinderen in complexe gezinsverbanden
 257. Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 augustus
 258. Verkenning culturele diversiteit in de top
 259. Mensen met langdurige aandoeningen of beperkingen 2019
 260. BUS-E Extra uitvraag Tegenprestatie 2020
 261. Kwartaalmonitor VHG, tweede kwartaal 2020
 262. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 263. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 264. Kwaliteitschecks voor SNAC Exiobase 2016
 265. Doodsoorzaken, januari-juni 2020
 266. Tabellen Tozo nader voorlopig maart 2020
 267. Tabellen bijstand, derde kwartaal 2020
 268. Kinderopvang(toeslag) naar gemeente, 2019
 269. Woningtransformaties in kantoorpanden, 2017-2018
 270. Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2018/’19
 271. Zuigelingensterfte 2015-2019
 272. Arbeidsmarktprofiel van zorg en welzijn
 273. Overzeese aanvoer goederen eerste helft 2020
 274. Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2019
 275. Productiviteitsverschillen industrie, 1978-2016
 276. Verstrekkingen CBS-nieuwsberichten aan departementen, 2020
 277. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 278. De invloed van corona op onze levensverwachting
 279. Sterfte en levensverwachting in de 21ste eeuw: waarom veranderde de trend rond 2012?
 280. Labour Market Policy Database, 2019
 281. Gebruik Tozo in juli 2020
 282. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 283. Omzet en arbeidsmarkt hovenierssector, 2019
 284. Personen met meerdere functies als topfunctionaris
 285. Verjaardagen in Nederland, 2020
 286. Cruisepassagiers Bonaire, 2012-2020
 287. Online vacatures als nieuwe informatiebron voor vacatures in de VVT
 288. De inwoners van het Stedelijk Gebied Eindhoven, 2017
 289. Uitvraag corona gerelateerde lasten en baten gemeenten
 290. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied
 291. Buurt, wijk en gemeente 2020 voor postcode huisnummer
 292. Dashboard kernindicatoren integratie 2020
 293. 55-plussers over mantelzorg krijgen
 294. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - 2e kwartaal 2020
 295. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 296. Lengte van fietspaden naar wegtype, 2019
 297. Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
 298. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 299. Verplaatsingen gemeente Groningen, 2018/2019
 300. Bevolkingsvarianten 2020-2060
 301. Reden beëindiging (v)OTS naar jeugdregio, 2015-2019
 302. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2018
 303. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2018/’19
 304. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19
 305. Vakanties van Nederlanders in tweede kwartaal 2020
 306. Omgevingsadressendichtheid gemeenten en Eemsdelta, 2018
 307. Analyse bruinvisgegevens en evaluatie monitoring Noordzee
 308. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q1
 309. Sterfte naar locatie van overlijden
 310. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 311. Emigratie van Somaliërs naar Verenigd Koninkrijk, 2015-2019
 312. Maand- en kwartaalraming broeikasgasemissies conform IPCC
 313. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 314. Invoer groente en fruit Caribisch Nederland, 2018-2019
 315. Gebruik NOW 1.0 in de culturele en creatieve sector
 316. Kinderen van internationals in de Brainport Regio, 2020
 317. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 318. Drugsgebruik of drugshandel in buurt per basisteam politie
 319. Geweld en agressie tegen politieambtenaren, 2019
 320. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 321. Arbeidsmarkt culturele en creatieve sector 2010-2019
 322. Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar wijk
 323. Genderscan van ondernemerschap in Nederland
 324. Labour Market Policy Database - 2019, YG- monitor
 325. VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018
 326. Ziekenhuisopnamen voor middelengebruik, 2015-2018
 327. Huishoudens Caribisch Nederland, 1 januari 2020
 328. Inkomen per gemeente en wijk, 2017
 329. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018
 330. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 331. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 332. Huishoudelijke hulp in Leidschendam-Voorburg, 2016-2019
 333. Faillissementen per gemeente; kwartaal 1 en 2 2019-2020
 334. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016
 335. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar kenmerk, leeftijd, branche, 2017-2020
 336. AZW-breed: Bedrijven en werknemers naar grootte, branche en SBI-codes, 2020
 337. AZW: Uitstroom werkn. cohort 2015, Soc. Dom naar enkele branches, 2015-2020
 338. AZW-smal: Werkgelegenheid en arbeidsmob. naar veiligheidsregio, 2019-2020
 339. AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-’20
 340. Bevolking en levendgeborenen naar regio, 2019-2020
 341. AZW: Kerncijfers HBO Verpleegkunde (croho 34560), 2017/'18 - 2019/'20
 342. AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar opl niv, ISCED-code en regio, 2016-2019
 343. Overheidsfinanciën, 2019
 344. AZW: Studie-uitval na 1e jaar naar tekortberoepen, regio 2015/'16-2018/'19
 345. Tabellen re-integratievoorzieningen, 2e kwartaal 2020
 346. SRG-uitstroom Fase 2, 2019
 347. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 348. Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 31 juli
 349. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 350. Gebruik Tozo in juni 2020
 351. Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039
 352. Sociaal contact: kwantiteit en kwaliteit
 353. Trends biodiversiteit bodemdieren Voordelta, 2004-2018
 354. Profielen voor instroom naar jeugdhulp in de gemeente Eindhoven
 355. Nabijheid van basisscholen per fiets en auto, 2019
 356. Jeugdreclassering 2e kw. 2020, voorlopige cijfers
 357. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, nader voorlopige cijfers
 358. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 359. Aanvullend inkomen en vermogen van doorwerkende AOW-ers
 360. Aardgas data KEV
 361. Ervaren gezondheid en moeite met rondkomen, Den Haag
 362. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 363. Bevolkingsontwikkeling; migratie exclusief correcties per regio
 364. Gemiddelde energielevering aardgaswoningen, 2019*
 365. Geluk en persoonlijkheid
 366. 55-plussers over hun (toekomstige) woning
 367. AZW-breed: Aantal kinderen en uren opvang in kinderopvang, 2019
 368. Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2016/17-2018/19*
 369. Gesubsidieerde rechtsbijstand, 2018
 370. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 371. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 372. Omzetontwikkeling centrum gemeente Venlo, 2015-2019
 373. Aanvullend statistisch onderzoek gemeente Venlo, 2020
 374. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw1 2020
 375. Doodsoorzaken, januari-april 2020
 376. Vertrouwen, maatschappelijk onbehagen en pessimisme
 377. Componenten van werkloosheid
 378. Bedrijfsoprichtingen en beroepsbevolking Flevoland 2019
 379. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 380. Opleiding en werk: twee generaties vrouwen vergeleken
 381. Financiële gevolgen van echtscheiding
 382. Neveninkomens naar sociaaleconomische categorie
 383. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 384. Kenmerken en zorggebruik cliënten beschermd wonen, 2019
 385. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019
 386. Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Den Haag, 2017-2019
 387. Zelfstandigen zonder personeel naar beroep en arbeidsuren per week
 388. Verkenning alternatief verdeelmodel voor lwoo en pro
 389. Minder geboorten door studie en flexwerk?
 390. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 391. Omzetontwikkeling Den Haag, 2016-2019
 392. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 393. WSNP per gemeente in Zaanstreek-Waterland, 2014 -2018
 394. AZW breed: werknemers, zorgkantoorplus-regio 2018-2019
 395. AZW breed: mobiliteit, zorgkantoorplus-regio 2018-2019
 396. Kerncijfers wijken en buurten 2020
 397. Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest
 398. Criminaliteit in netwerken van jongeren uit Den Haag Zuidwest
 399. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 400. Opleidingsniveau naar basisteam, 2015-2018
 401. Kenmerken van politiemedewerkers, 2015-2019
 402. Kwartaalmonitor VHG, eerste kwartaal 2020
 403. Faillissementen; bedrijven en instellingen, per week, 2020
 404. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2019*
 405. Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, april 2020
 406. Tozo met persoons- en bedrijfskenmerken, mei 2020
 407. Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen
 408. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 17/’18
 409. Moeder- en dochterbedrijven van WNT-instellingen
 410. Laatste levensjaren tachtigplussers
 411. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 412. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2017/’18
 413. Rapportage Waarschuwingen 2019
 414. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 415. Ervaren verkeersoverlast in buurt naar stedelijkheid buurt, 2019
 416. Tabellen simulatie inkomensdaling zelfstandigen
 417. Gemiddelde brandstofprijzen 2020
 418. Eenzaamheid in de gemeente Westerveld, 2016
 419. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 420. Armoedemonitor gemeente Winterswijk 2018
 421. Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2
 422. Verkenning Bevolking 2050, achtergrondcijfers
 423. Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q4
 424. Personen met re-integratie naar positie, 2018-Q4
 425. Vestigingen van exporterende bedrijven per gemeente, 2015-2019
 426. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2018/2019
 427. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2017/2018
 428. Prijsontwikkeling elektronische publicaties
 429. Economische groei in Eindhoven, 2019*
 430. Vakanties van Nederlanders januari-maart 2020
 431. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 432. Indicatoren Verdeelmodellen Inkomensdeel 2019
 433. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 434. Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2020
 435. Uitsplitsing Overige Toevoegingen Overige Onttrekkingen Woningen 2012-2018
 436. Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2019
 437. Vermogen van huishoudens, hoogste vermogens, 2011-2018
 438. Jongeren die geen onderwijs volgen, met een startkwalificatie
 439. Zelfdodingen, 2019
 440. Verdrinkingen, 2015-2019
 441. WW-uitkeringen naar leeftijd, januari 2020 - mei 2020
 442. Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt
 443. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen, 2014-2019
 444. Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo
 445. Emigratie van de tweede generatie
 446. Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2020
 447. Voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek
 448. Banen uitstromers zonder startkwalificatie, 2013-2017
 449. Inkomen in 8 gemeenten, 2016, 2017 en 2018
 450. Sentimenten over de samenleving en tevredenheid met het eigen leven
 451. Gebruik van financiële corona-noodregelingen per 15 juni
 452. Aantal landbouwhuisdieren, 2018-2019
 453. Psychisch belastend werk naar beroep
 454. Bedrijfsvoertuigen logistieke sector Amsterdam, 2018
 455. Energieverbruik retailvastgoed, 2018
 456. Gemiddeld kilometrage personenauto’s per 365 dagen
 457. Schuldhulpinterventies
 458. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 459. Cijfers Keten Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 2015-2019
 460. Tuinbouwcijfers 2019
 461. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 462. Uitvoerwaarde Nederlandse makelij
 463. Beroep naar migratieachtergrond, 2019
 464. Maandindicatoren overheidsfinanciën
 465. Personen 15-65 jaar met beperking in horen, 2019
 466. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar kenmerk, leeftijd, branche, 2017-2019
 467. AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-‘19
 468. Invoerwaarde zeedieren Caribisch Nederland, 2018-2019
 469. Monitor Escalaties Omgevingsrecht 2020; Nulmeting fase I
 470. Culturele diversiteit Politie Nederland 2019
 471. Berekening regiototalen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019
 472. Aard van geweld casussen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019
 473. Overdrachten Veilig Thuis naar type, 2e halfjaar 2019
 474. Achtergrondkenmerken van zzp'ers, 2009-2016
 475. Houtketels voor warmte bij bedrijven 2017-2019
 476. Kernindicatoren Integratie 2020
 477. Economische groei in Den Haag, 2016 - 2019
 478. Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019
 479. Omzetontwikkeling Weimarstraat en Beeklaan, 2016-2019
 480. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 481. Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008-2019
 482. Sterfte naar burgerlijke staat en postcode, 2006-2017
 483. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 484. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019
 485. Aantal oproepbanen naar leeftijdsklasse, 2019
 486. Basisverlegging inputprijsindexcijfers Grond-, weg- en waterbouw van 2010=100 naar 2015=100
 487. Wekelijks gasverbruik industrie per sector
 488. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q4
 489. Kilometers elektrische bussen en bestelauto's, 2018
 490. Tabellen re-integratievoorzieningen, 1e kwartaal 2020
 491. Technische beroepen: sectoren en ranglijsten, 2013-2019
 492. Arbeidsdeelname van technici, 2013-2019
 493. Armoedemonitor gemeente Wageningen
 494. Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019
 495. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 496. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 497. Mogelijke methoden bij controles verkiezingsuitslagen
 498. Achterstandsscores scholen 2019 na 1e lichting bezwaren
 499. Elektriciteit en aardgas in Noord-Brabant, 2017-2018
 500. Verhuizingen op de kaart, 2017 en 2018
 501. Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2019
 502. Mutaties AOW-uitkeringen, mei 2019- mei 2020
 503. Armoedescan, 2016-2018
 504. Psychische gezondheid in Nederland
 505. Invoer uit Mercosur-landen naar bestemming, 2018
 506. Fosfaatklasse per grondsoort, 2016-2019
 507. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17
 508. Sterfte naar persoonskenmerken, 2006-2017
 509. Maandcijfers gewerkte uren EBB
 510. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 511. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 512. Vermogensonderzoeken in het buitenland 2018
 513. Huwelijken en geregistreerde partnerschappen, week 1 t/m 20, 2018-2020
 514. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019
 515. Senioren in Eindhoven
 516. Omzet Detailhandel, horeca en dienstverlening Venlo, 2015-2018
 517. Multiproblematiek van particuliere huishoudens 2016
 518. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 519. Schiphol maart 2020
 520. Aantal DBC’s per dag op de SEH naar regio; 2010-2017
 521. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 522. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 523. AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2016-2018
 524. AZW-smal: Uitstroom werkn naar baangrootte en -duur, lft, branche, 2017-‘19
 525. Gebruik van financiële noodregelingen: TOGS en Qredits
 526. Werkzame Beroep Bevolking verbijzonderd naar diverse onderwerpen
 527. AZW-smal: Uitstroom werknemers 55 en ouder naar branche, 2017-2018
 528. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2017
 529. Woningen naar Eigendom en WOZ regio Rotterdam 2017-2019
 530. Verdiensten aan export naar het VK, 2015-2019
 531. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 532. Export van Topsectoren in Nederland, 2015-2019
 533. Werkzame beroepsbevolking, 2019
 534. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 535. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 536. Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2018
 537. Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2018
 538. Immigratie en emigratie, weekcijfers 2019 en 2020
 539. Bevolkingsontwikkeling, COROP-gebied, weekcijfers 2020
 540. Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2019
 541. Werkgelegenheid regio Eindhoven, 2014-2020
 542. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2019
 543. Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2019
 544. Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017
 545. Autobezit naar regio en persoonskenmerken, 2018
 546. Europees Sociaal Fonds in Nederland, 2014-2019
 547. Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019
 548. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020 (vrijdag)
 549. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 550. Jeugdreclassering 3e kw. 2019, definitieve cijfers
 551. Jeugdreclassering 2e kw. 2019, definitieve cijfers
 552. Jeugdreclassering 1e kw. 2019, definitieve cijfers
 553. Jeugdreclassering 1e kw. 2020, voorlopige cijfers
 554. Jeugdreclassering 4e kw. 2019, definitieve cijfers
 555. Bedrijvendemografie Caribisch Nederland, 2017 en 2018
 556. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 557. Verkooppunten alcoholhoudende drank, oktober 2019
 558. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 559. De gevolgen van de coronacrisis voor het samenstellen van de CPI
 560. Doelgroepen rechtsbijstand, 2017
 561. Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020
 562. Gebruik Tozo in maart 2020
 563. Aanvullende statistiek ziekteverzuim, 1e kwartaal 2020
 564. De landbouw in de Nederlandse economie
 565. Standen en stromen van werknemers in de WIA 2019
 566. Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2019
 567. Wmo cliënten naar type ondersteuning, 2017-2019
 568. Cliënten beschermd wonen, 2019
 569. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2019
 570. In- en uitstroom Wmo, 2019
 571. NAMWA Deelstroomgebieden: 2010, 2015 en 2017
 572. De economie van de Nederlandse Noordzee en kust
 573. Beperkingen en (psychische) gezondheid, 2019
 574. Import uit China en Hongkong
 575. Inzicht in CO2-uitstoot van particuliere hypotheekportefeuilles
 576. Sportclubs, maneges, sportscholen en fitnesscentra, naar baten
 577. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 578. Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020
 579. De Nederlandse economie in 2019
 580. Bedrijven, bedrijfsgrootte obv werknemers, 2013-2019
 581. AZW: uitkomsten werkgeversenquête, 2e meting 2019
 582. AZW: uitkomsten werknemersenquête, 2e meting 2019
 583. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2018 en 2019
 584. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 585. Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018
 586. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2019
 587. Multiproblematiek van particuliere huishoudens II, 2016
 588. Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2019
 589. Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018
 590. Monitor Arbeid, zorg en kinderopvang, 2019
 591. WW-uitkeringen naar leeftijd/regio, februari/maart 2020
 592. Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018
 593. Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018
 594. Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018
 595. Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020
 596. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 597. Nabijheid van zorgvoorzieningen 2019
 598. Weggevallen capaciteit Logiesaccommodaties naar veiligheidsregio
 599. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 600. Zicht op gebruik MijnOverheid
 601. Leefstijl, 2019
 602. Regionale economische groei, 2019
 603. Consumentenprijzen brandstof in Caribisch Nederland
 604. Hernieuwbare energie-installaties bij woningen
 605. Kilometers op Nederlands grondgebied
 606. Internationals: Clusteranalyse Eindhoven
 607. Aantal vestigingen per gemeente, 2020
 608. Arbeidsparticipatie statushouders, 2018
 609. Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten
 610. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2019
 611. Hoeveel mannen en vrouwen werken bij de getroffen branches?
 612. Overledenen, provincie en gemeente, per week, 2020
 613. Indicatoren vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017
 614. Vaak of altijd in contact met mogelijke besmettingen, 2014-2019
 615. Sterfte per week en per provincie, type huishouden, 2020
 616. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 617. Kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen, 2016
 618. Armoedemonitor gemeente Den Helder, 2018
 619. Beeldschermwerk werknemers 2019
 620. Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019
 621. Verkeersdoden, 2018 en 2019
 622. Contact tijdens werk, 2018
 623. Jaarlijkse Monitor Onderwijsachterstandenindicator, 2017-2019
 624. Hernieuwbare energie per provincie in 2014-2018
 625. Gemiddelde brandstofprijzen, CNG en elektrisch laden, 2019
 626. AZW-breed: Uitstroom werkn cohort 2016 naar branche en SBI-codes, 2016-2019
 627. Elektrische en plug-in hybride auto‘s
 628. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 629. Recreatiewoning in bezit van Duitser of Belg, 2019
 630. Migrantenmonitor, 2018
 631. Omzetontwikkeling NBBU-leden, vanaf 2010
 632. Thuiswerkers per beroep, 2019
 633. Marktprijzen Energie 2000-2019
 634. Vooronderzoek inschrijvingen vakantieparken, 2018-2019
 635. Overledenen, provincie, per week, 2020
 636. Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2018
 637. Platformeconomie, 2019
 638. Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014, 2017
 639. Jongeren met jeugdzorg, regio Haaglanden
 640. Faillissementen; bedrijven en instellingen, 2020
 641. Huishoudens met kinderen
 642. Bestelauto's naar eigendom
 643. Cyberweerbaarheid onder zzp’ers
 644. Banen naar woon- en werkgebied omgeving Purmerend, 2017
 645. Export van Topsectoren in Limburg, 2015-2018
 646. Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2020
 647. SRG-uitstroom Fase 1, 2019
 648. Incassoratio vorderingen algemene bijstand
 649. Luchtvaart vluchten China en Hongkong
 650. Driemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2019
 651. Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018
 652. Invoer voedingsmiddelen Caribisch Nederland, 2015-2019
 653. Regiobeelden zorg in een oogopslag 2016-2018
 654. Kwartaalmonitor VHG, vierde kwartaal 2019
 655. Eenzaamheid
 656. Omzetontwikkeling VHG 2015=100
 657. Energielevering woningen naar energielabel en PV, 2018
 658. AZW: Woon- en studieregio mbo en hbo naar studiejaar, 2013/'14 - 2018/'19
 659. Banen in Leiden, 2014-2017
 660. Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof; 2011-2018
 661. Schoolweging, 2017-2019
 662. Aantal bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen 2019
 663. Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2020
 664. Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2019-Q3
 665. AZW: Uitstroom werknemers naar overige sectoren, regio, 2010-2019
 666. Wateronttrekking en watergebruik, 2003-2018
 667. Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector
 668. I&O Research, 2020
 669. Pilot Barometer culturele diversiteit - aanvulling
 670. AZW-breed: Werkgelegenheid naar branche, leeftijd, regio, 2010-2018
 671. Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2017
 672. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn. naar kenmerk, branche, regio, 2010-2018
 673. Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid
 674. Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016
 675. Miljonairshuishoudens 2018
 676. Contact met tandarts, 2019
 677. Melkkoeien en melkgeiten per grootteklasse, 2000-2019
 678. Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018
 679. Nederlandse goederenhandel met China, 2002 - jan. 2020
 680. Doelgroep Banenafspraak Participatiewet 2017/2018
 681. Haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018
 682. Overvallen en straatroof, 2017 - januari 2020
 683. Sterfte naar migratieachtergrond Den Haag, 1998-2018
 684. Tabellen re-integratievoorzieningen, 4e kwartaal 2019
 685. Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; 1899-2016
 686. MBO in Eindhoven, 2010-2017
 687. Voorlopige bevolkingsaantallen, 1-1-2020
 688. Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018
 689. Werkzame personen en toegevoegde waarde naar regio 2017
 690. Inkomenstenbelasting zzp’ers, 2017
 691. AZW-smal: Uitstroom werknemers naar dienstjaren en regio, 2018
 692. Goederenhandelaren met China, 2018
 693. Kenmerken van verdachten en slachtoffers, 2016
 694. Hulpverlening 2014 t/m 2019
 695. Werkzame personen in de regio Zwolle, 2015 en 2018
 696. Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018
 697. Dashboards Stromen in en uit de bijstand in Den Haag
 698. Invoerwaarde aan dierlijke producten Saba, 2019
 699. Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2017
 700. Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties
 701. Omzetontwikkeling overige logiesverstrekking
 702. Jarigen en huwelijksjubilea 29 februari 2020
 703. Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2018-2019
 704. Gereviseerde Materiaalmonitor, 2010 en 2012
 705. Regionale uitsplitsing van handelsdata met Canada
 706. Banen naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte, dec 2018
 707. Oppervlakte asperges per gemeente, 2019*
 708. Woon-werkbalans naar arbeidsmarktregio, 2018
 709. Baanvinders en –wisselaars naar bedrijfsector, 2018
 710. Beroepsbevolking naar arbeidsmarktregio, 2014-2018
 711. Aantal bedrijven met werknemers en banen van werknemers
 712. Banen naar minimumloonklassen, 2014-2018
 713. Rendement en CO2-emissie elektriciteitsproductie 2018
 714. Circulaire economie in Nederland
 715. Zelfstandigen naar arbeidsmarktregio, 2008 en 2018
 716. Dierenaantallen op locatie in Noord-Brabant, 2018-2019
 717. Vrijwilligerswerk en welzijn
 718. Grootste werkgevers in Noord-Brabant, 2010 en 2018
 719. Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2019*
 720. Motorfietsen naar leeftijd eigenaar, 1 januari 2020
 721. Jonge first offenders, 2010-2019
 722. Ervaren gezondheid in Noord-Brabant, 2012-2018
 723. Gezonde levensverwachting naar inkomen
 724. Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2017
 725. Adviesvrager en melder Veilig Thuis, 1e halfjaar 2019
 726. Onderwijs en arbeid in veiligheidsdomein, 2013-2018
 727. Jeugdreclassering 4e kw. 2019, voorlopige cijfers
 728. Jeugdreclassering 3e kw. 2019, nader voorlopige cijfers
 729. Vermogen van particuliere huishoudens naar regio, 2018
 730. Gezondheid en leefstijl in Overijssel
 731. Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017
 732. Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest
 733. Inkomen van huishoudens in 3 gemeenten, 2017
 734. Armoedeprobleem-cumulatie-gebieden, 2017
 735. Vervoerd gewicht binnenvaart naar CEMT klassen, 2016-2018
 736. Armoedemonitor gemeente Bronckhorst, 2017
 737. Leven lang leren naar beroep 2013-2018
 738. Achterstandsscores per school - na fusies, 2018
 739. Eenduidige cijfers over morbiditeit
 740. Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018
 741. Verkleuring op bedrijventerreinen in Schagen, 2010-2018
 742. Internationale kenniswerkers in Nederland en Europa
 743. Ziekteverzuim in de SBI 10710, 2015-2018
 744. Binnenhavenmonitor 2014, 2018
 745. Leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018
 746. Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2018
 747. Achterstandsscores per school, 2019
 748. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018, deel 2
 749. WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2019
 750. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16
 751. Begrote hondenbelasting 2020
 752. Musea naar provincie en type, 2009-2018
 753. Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019
 754. Gouden Standaard 2018
 755. Woningvoorraad 2019 en mutaties 2018 naar eigendomstype en regio
 756. Leegstand van rijksmonumentale niet-woningen, 2019
 757. Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2018
 758. Inkomen per gemeente en wijk, 2017
 759. Kerncijfers wijken en buurten 2015
 760. Stalking, 2001-2019
 761. Werkgevers en werknemers bij uitgeverijen, 2018
 762. Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2019
 763. Nog inburgeringsplichtige inburgeraars 2007-2012
 764. Personen met laag inkomen in Hoeksche Waard, 2018
 765. Werknemers- en verhuisstromen Bergen op Zoom, 2014-2018
 766. Exportbestemmingen goederen en diensten per land en grootteklasse
 767. Financieringsmonitor 2019
 768. Overheidsloketten voor bedrijfsfinanciering, 2017-2018
 769. uitkomsten-emu-enquete-2020
 770. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 771. Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018
 772. Banen van werknemers naar bedrijfstak, 2016 en 2018
 773. Mobiliteit in Limburg, 2015-2018
 774. Bedrijven in Limburg onder Chinese zeggenschap, 2010-2017
 775. Arbeidsmarkt in Limburg, 2016 - 2018
 776. Omzetontwikkeling bedrijven in gemeente Amsterdam, 2012-2019
 777. Omzet SIBON- en VSBN-leden, 2018-2019
 778. SRG-Uitstroom Fase 3, 2018
 779. Tabellen bijstand, overige adreslozen 2013-2016
 780. Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019
 781. Importwaarde landbouwproducten, 2017
 782. GGZ-zorg personen met verward gedrag, 2015-2016
 783. WMO voorspelmodel
 784. Briefmodel schoolverlaters Den Haag
 785. De sociale omgeving van jeugdzorgjongeren, 2017
 786. Bonaire; Huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens
 787. Interpersoonlijke online incidenten, 2018
 788. SIB-gebruikers: bereik en prestaties. Een beschrijvende analyse
 789. Circulaire economie in Zuid-Holland
 790. Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen
 791. Economische groei in Eindhoven, 2018
 792. Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2017
 793. inkomen naar kenmerken en wijk/buurt 2017 en 2018
 794. Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2017 (Gemeente Utrecht)