Kenmerken politiepersoneel naar politiedistrict, 31 december 2023

Kenmerken van politiepersoneel voor de bezetting op 31 december 2023, uitgesplitst naar politiedistricten en de referentiepopulatie van de Nederlandse bevolking naar politiedistrict.
In deze tabellenset wordt gekeken naar kenmerken van politiemedewerkers. Er wordt gekeken naar het totaal en naar medewerkers binnen politiedistricten. Daarnaast is er een referentiepopulatie van de Nederlandse bevolking op de laatste vrijdag van september in het betreffende jaar opgenomen. Deze tabellensets worden gemaakt in opdracht van het Informatie-analyseteam (IAT), een samenwerkingsverband tussen de Politie en DGP&V (ministerie van J&V) en ligt in het verlengde van de Barometer Culturele Diversiteit.