Barometer Culturele Diversiteit CBS, oktober 2023

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Herkomst medewerkers van Centraal Bureau voor de Statistiek, oktober 2023.
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Het CBS heeft in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit ook cijfers over de herkomst van hun eigen werknemers opgesteld.